Bardzo ważne jest właściwe używanie tych określeń. HIV powoduje zakażenia, które do około 10 lat mogą nie dawać objawów AIDS 
u nieświadomej tego faktu osoby. Najpierw jest się zakażonym HIV, potem rozwija się AIDS. HIV przenosi się tylko trzema drogami: przez krew, seks i z matki na dziecko. Na świecie żyje z HIV 34 mln. ludzi, na AIDS choruje prawie 
8 mln. Za naszą wschodnią granicą odsetki zakażeń są wyższe niż u nas. W Polsce rozpoznano od lat 80. ub. w. 16 tys. zakażeń HIV (co 4-ta osoba to kobieta). Rzeczywista, tzw. „ciemna” liczba to 25 – 30 tys. Spośród zakażonych HIV – AIDS rozpoznano u prawie 2500. O fakcie bycia HIV-dodatnim (także już z AIDS) dowiadują się u nas codziennie 2-3 osoby. Jest to więc ok. 1 000 rocznie.

84% rozpoznanych w Polsce zakażeń to osoby w wieku 20-49 lat. Dane epidemiologiczne wskazują na wzrost infekcji związanych z zachowaniami seksualnymi, zarówno typu mężczyzna – kobieta, jak i mężczyzna – mężczyzna. Zakażenie HIV jest częstsze 
u chorych na inne infekcje przenoszone drogą płciową, a także u stosujących środki psychotropowe (narkotyki, alkohol). U zakażonych HIV jest również większy odsetek osób z infekcjami wirusami uszkadzającymi wątrobę.

Przeciwko zakażeniu HIV nie ma nadal szczepionki, choć prowadzone są w tym kierunku bardzo intensywne badania. Niektóre z nich przynoszą coraz lepsze efekty, lecz jeszcze daleko do ich rozpowszechnienia.

Zapobieganie zakażeniom wymaga uświadomienia sobie pewnych ważnych reguł postępowania. Podstawowe znaczenie ma to, że zagrożenie to nadal istnieje od przeszło 30 lat. Jeżeli tak, oczywiste jest, że – jeśli trzeba – należy zmodyfikować swoje zachowania. Względnie, dowiedzieć się, czy nie było w nich w przeszłości ryzyka infekcji. Stałe partnerstwo seksualne, unikanie przygód na tym polu, stosowanie prezerwatyw, to metody zalecane jako racjonalne. Są to kwestie bardzo osobistych rozstrzygnięć. Warto jednak pamiętać bardzo znane hasło z brytyjskiej kampanii przeciwko AIDS z wczesnych lat 80. ub. wieku: Nie umieraj 
z ignorancji!

W naszym kraju jest łatwa dostępność do badań w kierunku zakażenia HIV, np. poprzez Punkty Konsultacyjno Diagnostyczne (adresy krajowe: www.aids.gov.pl). Badanie jest anonimowe, bezpłatne i nie wymagające żadnego skierowania. Pracują w nich certyfikowani doradcy udzielający odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby chcące skorzystać z takiej pomocy. Wyjaśnienia można także otrzymać przez całą dobę internetowo (poradnia@aids.gov.pl). Poza tym działają liczne organizacje pozarządowe skupione na tej problematyce. Dość często zdarza się, co jest bardzo polecane, że badania podejmują jednocześnie osoby intymnie związane ze sobą. Dotyczy to szczególnie par chcących mieć dzieci, lecz nie tylko. Natomiast każda kobieta ciężarna powinna mieć wykonany test w kierunku zakażenia HIV.

Z własnej praktyki znam sytuacje wspierania przez inną bliską osobę kogoś, kto chce mieć wykonany test, lecz lęka się o wynik. Są to przyjacielskie więzi bez relacji seksualnych. Ktoś potrzebuje po prostu wsparcia psychicznego przy podejmowaniu decyzji. Najczęściej korzystają z takiej możliwości wymagającej pełnego zaufania między ludźmi – mężczyźni. Trzeba podkreślić, że w tego typu relacjach nie może być żadnego przymusu.

Wyniki badań są oczywiście weryfikowane. Osoba z rozpoznaniem zakażenia przechodzi pod opiekę wyspecjalizowanych zespołów. Obecnie mamy do dyspozycji 20 leków anty-HIV. Ich właściwe stosowanie daje możliwość trwania życia równego osobom bez tej infekcji. Leczenie jest bezpłatne.

Świat jest dzisiaj bardziej otwarty niż kiedykolwiek. Wyjeżdżamy, inni nas także odwiedzają. AIDS jest problemem globalnym. To też ma duże znaczenie w kręgu przedstawianych tu spraw.