Przyczyny chorób kości i stawów

Przyczyny chorób układu ruchu są złożone. Nie potrafimy dotychczas wpłynąć na czynniki genetyczne predysponujące do choroby. Mimo postępu nauki, na obecnym etapie wiedzy nie można zapobiec reumatoidalnemu zapaleniu stawów, zesztywniającemu zapaleniu stawów kręgosłupa, łuszczycowemu zapaleniu stawów i innym chorobom zapalnym.

Wczesna diagnoza

W chorobach tych bardzo ważną rolę odgrywa wczesne postawienie rozpoznania – po włączeniu odpowiedniego leczenia można zapobiec deformacjom stawów, postępowi choroby, a u wielu chorych osiągnąć długotrwałą remisję – prawie zupełny brak bólów i obrzęków. Odpowiednia terapia pozwala 
na długie zachowanie sprawności. Ewiden
tny obrzęk choćby jednego stawu (np. nadgarstka, kolana), wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej.

Choroby kości i stawów atakują coraz wcześniej

Należy obalić mit, że choroby reumatyczne dotyczą osób starszych, bo zapalenia stawów
 występują w każdym wieku, także u dzieci 
i osób młodych. Najpowszechniejsze choroby układu ruchu to przewlekłe bóle 
kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa 
stawów oraz osteoporoza. Występują one 
u kilkudziesięciu procent osób.

Profilatyka

Dbając o zdrowie można wpłynąć na 
czynniki sprzyjające tym chorobom. Nadwaga i otyłość to ważne czynniki ryzyka rozwoju zmian zwyrodnieniowych, a ruch – spacery, pływanie, gimnastyka, jazda na rowerze, wzmacniają układ mięśniowo-szkieletowy. Kościec kształtuje się w wieku dziecięcym i w dojrzałości osiąga tzw. masę szczytową. Dużo ruchu oraz 
dieta zawierająca odpowiednią ilość 
wapnia, to kapitał jaki powinniśmy za
pewnić dzieciom. Osteoporoza i podatność na złamania są skutkiem ubytku 
masy kostnej, związanym ze starzeniem 
się, brakiem ruchu i niewłaściwą dietą. Zróbmy coś dla siebie i naszych dzieci 
– ruch, zdrowa dieta i prawidłowa waga, to inwestycja w zdrowie.