Objawy występują późno i są to najczęściej złamania nadgarstków, kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Złamania osteoporotyczne kości prowadzą do znacznego ograniczenia sprawności fizycznej. Im człowiek jest starszy, tym ryzyko wystąpienia choroby jest większe. Osoby powyżej 60. roku życia są najbardziej narażone. Osteoporoza występuje częściej u kobiet, niż 
u mężczyzn, ma to związek ze wcześniejszym wystąpieniem menopauzy, niż andropauzy u mężczyzn.

Czynniki ryzyka

Bardzo ważna jest wczesna diagnostyka a najczęstszym badaniem diagnozującym osteoporozę jest pomiar gęstości kości, czyli densytometria kości. Określenie gęstości mineralnej kości przy użyciu densytometrii zaleca się u wszystkich kobiet 
powyżej 60 roku życia oraz u młodszych kobiet po menopauzie, obciążonych co najmniej jednym z czynników ryzyka (przebyte złamanie, występowanie osteoporozy w rodzinie, drobna budowa ciała, nietolerancja mleka, mała podaż wapnia 
i witaminy D, menopauza przed 50. rokiem życia, niedobory hormonów 
płciowych – estrogenów u kobiet, androgenów u mężczyzn, leczenie kortykoidami, np. enkortonem, niska gęstość minerałów kości w wykonanej kiedykolwiek densytometrii).

Badanie densytometryczne jest bezbolesne i nieszkodliwe dla zdrowia. Do badania nie trzeba się przygotowywać, pacjent nie musi się rozbierać. Badany leży na specjalnym stole, czujniki densytometru przesuwają się nad ocenianym frag-
mentem kośćca, a na ekranie monitora pojawia się obraz kości, których gęstość jest mierzona. Badanie trwa kilka minut. Wynik jest drukowany zaraz po zakończeniu badania.

Wczesne wykrywanie

Densytometria pozwala bardzo 
wcześnie (z wyprzedzeniem od 5 do 20 lat) stwierdzić zwiększone ryzyko złamań kręgów i kości udowej. 
Określenie stopnia zmniejszenia zawartości składników mineralnych w kości ma ogromne znaczenie nie tylko we wczesnej diagnostyce osteoporozy, ale również osteopenii, 
czyli prawdopodobnym zagrożeniu osteoporozą. Wykrycie tego zagrożenia z wyprzedzeniem 10-15-letnim ma ogromne znaczenie w podjęciu intensywnej profilaktyki.

Densytometr jest aparatem drogim a eksploatacja jest kosztowna, dlatego mało uspołecznionych placówek służby zdrowia posiada taki sprzęt. ZOZ-y ograniczają badania, 
na które i tak trzeba czekać w długiej kolejce. Densytometria jest natomiast 
łatwo dostępna w lecznicach prywatnych, choć niektóre z nich posiadają tylko aparaturę do badania przedramienia, co nie daje pełnej diagnozy. Wyczerpujące badanie nowoczes-
ną aparaturą kosztuje ok. 80 złotych.

Densytometria umożliwia rozpoznanie zaniku kostnego, osteo-
porozy i ustalenie ryzyka złamań, wczesne zapobieganie i leczenie oraz kontrolę skuteczności terapii.
Złamanie osteoporotyczne kości oznacza ból, często inwalidztwo 
i może stanowić zagrożenie życia.

Warto podjąć trud, aby zapobiec złamaniom kości – wspólny wysi
łek pacjentów i lekarzy będzie procentował w przyszłości.