Osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa, reumatoidalne zapalenie stawów, bóle krzyża i wypadki, to winowajcy problemów narządu ruchu. Według statystyk na osteoporozę cierpi 30 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn po 50. r. ż., na bóle krzyża uskarża się 80 proc. naszego społeczeństwa (połowa przynajmniej raz w miesiącu), a zwyrodnienia dotyczą 70 proc. populacji po 60. r. ż. – wylicza prof. Edward Czerwiński, Kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do tego dochodzi ogromna urazowość spowodowana wypadkami. Ich liczbę w Polsce szacuje się na 3,5 mln 
i powodują one 30 tys. zgonów rocznie – to niestety jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

Zdradliwe geny

Liczne badania dowiodły, że predyspozycje genetyczne zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób kości i stawów. Za pojawienie się osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów odpowiada nie jeden gen, ale współistnienie kilku genów. Jeśli rodzice 
lub dziadkowie chorowali np. na osteoporozę, to dla nas jest to ważna informacja, że jej ryzyko u nas jest wyższe i powinniśmy starać się jak najwcześniej ją zdiagnozować i leczyć. Niezwykle pomocny jest prosty test FRAX, który pozwala obliczyć ryzyko złamania. Test FRAX to narzędzie opracowane przez WHO w 2008 r., dzięki któremu odpowiadając na kilka prostych pytań – wiek, płeć, waga, czynniki ryzyka – możemy oszacować ryzyko złamania kości. Wskaźnik 10 proc. i wyższy powinien nas bezwzględnie zmobilizować do wizyty u lekarza – tłumaczy prof. Czerwiński.

Po pierwsze, aktywność fizyczna

Nie mamy wpływu na nasze geny, ale profilaktyczne działania możemy wdrażać w każdym wieku. A zacząć powinniśmy od dzieci zapewniając im odpowiednią podaż wapnia i słońca, ponieważ jest ono konieczne do produkcji witaminy D w naszym organizmie. Po 50. r. ż. szczególnie kobiety powinny wspomóc się suplementami wapnia z witaminą D. Najlepszą profilaktyką w każdym wieku jest ruch. Minimum to szybki spacer (nasze tętno powinno wzrosnąć przynajmniej do 100 uderzeń na minutę), ale do wyboru mamy wiele aktywności taniec, nordic walking, pływanie… każdy może dobrać formę ćwiczeń odpowiednią do swojego wieku i możliwości. Aktywność ruchowa to szalenie ważna część profilaktyki, powinniśmy o niej pamiętać we wszystkich dekadach życia. Procesu starzenia nie da się odwrócić, ale można go spowolnić. Osoby wysportowane żyją lepiej 
i dłużej cieszą się zdrowiem – podsumowuje prof. Czerwiński.