Podstawy

Pamiętać należy przede wszystkim o prawie do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Elementem prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest także dostęp do leczenia bólu. W przypadku, gdy pacjent cierpi na ból przewlekły – trwający dłużej niż trzy miesiące, wynikający np. z choroby nowotworowej, chorób reumatycznych czy zwyrodnieniowych, albo migreny, rozwiązaniem jest wizyta w poradni leczenia bólu. Kolejne istotne prawo, to prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności. Podkreślę, że obejmuje ono także prawo pacjenta znajdującego się w stanie terminalnym do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. W każdej sytuacji, gdy pacjent lub osoba mu bliska uważa, że powyższe prawa są niewłaściwie realizowane, albo ma pytania, może skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. Najszybszą formą kontaktu jest ogólnopolska bezpłatna infolinia 800-190-590.

Dostęp do leczenia bólu

Problemem są czasami odległe terminy wyznaczonej w takiej poradni wizyty. Niewiele placówek zajmuje się tym zagadnieniem, a przecież oczekiwanie miesiąc lub dłużej dla pacjenta z bólem, to bardzo dużo. Informacje o terminach realizacji konkretnych świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia znajdziemy w serwisie NFZ pn. Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne: www.kolejki.nfz.gov.pl oraz pod  numerem infolinii „kolejkowych” NFZ działających w każdym z oddziałów wojewódzkich Funduszu. Warto też szukać informacji o leczeniu bólu na stronach społecznych kampanii edukacyjnych o tej tematyce realizowanych przez organizacje pozarządowe.