Nowotwory narządów płciowych (rak jajnika, szyjki lub trzonu macicy, sromu, pochwy) dotykają każdego roku kilka tysięcy kobiet w Polsce. Z niektórymi z nich walczy się łatwo, bo znane są przyczyny zachorowań i dostępne proste metody profilaktyczne. W przypadku raka szyjki macicy są to: cytologia oraz szczepienia ochronne. W zapobieganiu rakowi jajnika, trzonu macicy, czy sromu, jedyną skuteczną metodą są regularne badania ginekologiczne, dzięki którym można wykryć chorobę we wczesnym stadium
i istotnie zwiększyć szanse na jej całkowite wyleczenie. Leczenie nowotworów narządów kobiecych jest możliwe 
na każdym etapie. W terapii stosuje się trzy główne metody: chirurgię, radioterapię i chemioterapię.

Metody leczenia

Chirurgia to najstarsza metoda zwalczania nowotworów. Dziś operacje wykonuje się już w najwcześniejszych stadiach choroby. Mogą one polegać na wycięciu guza z marginesem zdrowych tkanek lub z całym narządem, czasem z węzłami chłonnymi. Wszystko po to, by doprowadzić do całkowitego wyleczenia. O zasięgu i rodzaju operacji decyduje lekarz na podstawie specjalistycznych badań. Duże znaczenie mają dziś metody chirurgii zachowawczej, której intencją jest zachowanie płodności pomimo choroby nowotworowej. W radioterapii stosuje się dwa rodzaje zabiegów: teleterapię, gdy żródło leczniczego promieniowania znajduje się na zewnątrz ciała oraz brachyterapię, kiedy umieszczone jest ono wewnątrz ciała. Dzięki nowoczesnym lekom stosowanym w chemioterapii możemy wyleczyć lub spowolnić postęp choroby nowotworowej, 
a także złagodzić dolegliwości i poprawić jakość życia chorych. Większość działań niepożądanych leczenia chemicznego można dziś skutecznie zapobiegać, dzięki czemu nie musi być ono tak uciążliwe jak w przeszłości. Często lekarze sięgają po leczenie skojarzone tzn. wykorzystują wszystkie metody leczenia występujących w różnej kolejności np. radioterapia lub chemioterapia po chirurgii, lub przed operacją. Wybór metody lub metod leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby, wieku kobiety, a także od ogólnego stanu jej zdrowia.

Każda choroba nowotworowa jest bardzo trudnym doświadczeniem. Pośród innych nowotwory narządów płciowych są o tyle wyjątkowe, że dotykają najintymniejszej sfery życia człowieka. Leczeniu podstawowemu zawsze powinna towarzyszyć rehabilitacja, ponieważ w przypadku raka narządów kobiecych negatywny wpływ na psychikę jest szczególny.

Gdzie szukać pomocy?

Po usłyszeniu diagnozy „rak” kobiety zastanawiają się „czy będę żyć?”. W krótce temu pytaniu zaczynają towarzyszyć inne: „jak będzie wyglądało to moje codzienne życie?” Po operacjach narządów rodnych zawsze pojawia się kwestia życia intymnego, relacji z partnerem. Wiele kobiet w takiej sytuacji izoluje się od otoczenia, traci poczucie własnej wartości. U chorych kobiet znamienny jest tzw. „syndrom pustej kobiety”, szczególnie obciążające wyobrażenie pustki 
w jamie brzusznej po operacji, podczas gdy usunięcie macicy powoduje ubytek tkanek wielkości gruszki. Usunięcie macicy nie ma więc żadnego wpływu na jakość życia seksualnego i po operacji ginekologicznej wcale nie trzeba „zapomnieć” o życiu intymnym. Oczywiście powrót do stanu przed operacją wymaga czasu, zakończenia leczenia (przede wszystkim chirurgicznego, ale także chemioterapii, a zwłaszcza radioterapii). Czerpanie satysfakcji zależy przede wszystkim od własnego nastawienia. Ogromne znaczenie ma również wsparcie partnera. Można też – i często naprawdę warto – skorzystać z profesjonalnej pomocy psychoonkologa, lekarza, fizjoterapeuty, którzy są do dyspozycji pacjentek we wszystkich ośrodkach onkologicznych. Dla kobiet leczonych z powodu nowotworu narządów płciowych poza ośrodkami onkologicznymi oraz ich bliskich powstał program wsparcia „Jestem przy Tobie” (www.jestemprzytobie.pl). Zachęcamy lekarzy i pielęgniarki, aby informowali o nim swoje pacjentki, gdyż jest to dodatkowe wsparcie psychiczne i merytoryczne dla chorych, które po opuszczeniu oddziałów szpitalnych często samotnie zmagają się ze swoimi problemami.