zym są nowotwory krwi ?

Nowotwory układu krwiotwórczego wywodzą się z komórek szpiku oraz układu chłonnego. Wśród nich znajdują się: białaczki, chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, zespoły mielodysplastyczne oraz choroby mieloproliferacyjne. Rozpoznanie nowotworu układu krwiotwórczego zmienia całkowicie życie pacjenta. W Europie około 230 tysięcy osób rocznie zapada na powyższe nowotwory. Wśród nich najczęstszymi są: chłoniaki dotyczące 120 tysięcy chorych, białaczki rozpoznawane u około 70 tysięcy i szpiczaki dotykające około 40 tysięcy.

Kto może zachorować?

Tak naprawdę zachorować może każdy z nas. Co prawda najwięcej zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego obserwuje się w grupie pacjentów, którzy ukończyli 50 rok życia. Należy podkreślić jednocześnie, że białaczki są najczęstszym nowotworem złośliwym wśród dzieci w wieku do 14 lat, stanowiąc około 35 proc. wszystkich nowotworów.

Jak wygląda zapadalność na te choroby?

Niestety, w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego wzrosła dwukrotnie. Pocieszający jednak jest fakt, że jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby chorych, którzy przeżywają okres pięciu lat od rozpoznania choroby, co dotyczy w chwili obecnej blisko połowy pacjentów. Ma to związek z postępem jaki dokonał się w medycynie w ostatnich latach w zakresie diagnostyki, leczenia, wyszkolenia personelu medycznego, jak również świadomości społeczeństwa.

W jaki sposób leczy się nowotwory krwi?

Zasadniczo leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego opiera się na stosowaniu wielolekowej chemioterapii, radioterapii, terapii celowanej oraz transplantacji komórek krwiotwórczych.

Czy schemat leczenia jest zawsze taki sam?

Leczenie każdorazowo indywidualizuje się w zależności od szczegółowego rozpoznania i stanu ogólnego chorego. Dla wielu pacjentów jedynym sposobem na wyleczenie pozostaje przeszczep allogeniczny macierzystych komórek krwiotwórczych, które mogą być pobrane z krwi obwodowej po odpowiednim przygotowaniu dawcy albo ze szpiku. Pobranie materiału od dawcy odbywa się w specjalistycznym ośrodku. Jedną z takich placówek jest Centrum Medyczne Damian w Warszawie. Aby przeszczepienie mogło mieć miejsce musi zostać znaleziony odpowiedni, zgodny z biorcą dawca. Około 25 proc. pacjentów posiada dawców wśród rodzeństwa. Dla pozostałych 75 proc. chorych jedyną szansą na wyleczenie jest poszukiwanie dawcy niespokrewnionego. Dzięki świadomości społeczeństwa możliwość znalezienia takiego dawcy rośnie, a co za tym idzie wzrasta szansa na uratowanie życia wielu chorych. Na całym świecie jest zarejestrowanych w chwili obecnej około 28 milionów potencjalnych dawców szpiku, z czego około 1,2 miliona stanowią Polacy w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku prowadzonym przez Poltransplant. Czyni nas to trzecim rejestrem w Europie i szóstym na świecie!