sukcesie terapii onkologicznej decyduje nie tylko medyczna wiedza i wysokiej klasy sprzęt. Liczy się również stan psychiczny pacjenta oraz jego siła do podjęcia i kontynuowania leczenia. Rolą ośrodków medycznych jest stworzenie jak najlepszych warunków, aby chorzy czuli się bezpieczni i otoczeni profesjonalną opieką.

Obecnie podstawą postępowania terapeutycznego w onkologii jest leczenie skojarzone. Połączenie chirurgii, chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii i metod biologicznych znacznie zwiększa szanse pacjentów na wyleczenie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie chorym dostępu do wielospecjalistycznych ośrodków, w których lekarze zaproponują im terapię odpowiednio dobranymi metodami – mówi Marcin Wolski, ordynator oddziału onkologii klinicznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu.

Dynamika wzrostu pacjentów na oddziale chemioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu wynosi 170 proc. (w stosunku kwartał do kwartału w 2018 r.).

Z tego powodu zgorzelecki szpital od miesięcy zabiegał o możliwość prowadzenia radioterapii, na którą pacjenci z tego regionu musieli jeździć do Jeleniej Góry, Wrocławia, Legnicy, a nawet dalej położonych ośrodków. Prowadzone na świecie badania jednoznacznie wskazują, że dojazd na radioterapię dłuższy niż 45 minut jest częstą przyczyną rezygnacji pacjentów z podjęcia terapii. Tymczasem według NFZ na Dolnym Śląsku mogą działać tylko cztery ośrodki zajmujące się radioterapią. To ustalenie całkowicie pomija potrzeby chorych z regionu Zgorzelca i powinno zostać jak najszybciej zrewidowane.

W listopadzie tego roku, dzięki finansowaniu z funduszy powiatu zgorzeleckiego, Centrum Radioterapii w Zgorzelcu rozpoczęło funkcjonowanie, a pacjenci z tego terenu mogą teraz całą terapię onkologiczną odbyć w jednym miejscu. To szczególnie ważne w kontekście dużej zachorowalności na nowotwory w tym regionie. Umieralność na raka piersi jest tu około trzykrotnie większa niż w całym województwie dolnośląskim, a na raka szyjki macicy – prawie sześciokrotnie większa. Dynamika wzrostu pacjentów na oddziale chemioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu wynosi 170 proc. (w stosunku kwartał do kwartału w 2018 r.).

Sieć Amethyst, która uruchomiła ośrodek radioterapii w Zgorzelcu, od pięciu lat działa w Krakowie.

Zanim uruchomiliśmy Centrum Radioterapii w Krakowie, mieszkańcy Małopolski czekali na terapię wiele miesięcy. Obecnie przyjmowani są na bieżąco, mają pełen dostęp do diagnostyki, doskonałego zespołu fachowców i najnowszych standardów leczenia – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes Amethyst Polska. – W Krakowie mamy doskonałe doświadczenia w zakresie współpracy z publiczną placówką medyczną. Nasze centrum działa przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera, a na tym rozwiązaniu korzystają pacjenci, którzy w jednym miejscu maja zapewniony pełen zakres terapii onkologicznej i leczenie w ramach kontraktu z NFZ – dodaje.