Nowotwory układu moczowo-płciowego nie wykazują korelacji z poziomem PKB – występują zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w tych gdzie poziom życia jest niski. Głównym czynnikiem ryzyka w przypadku nowotworu prostaty jest zaawansowany wiek oraz występowanie tej choroby
u bliskich krewnych. Badania naukowe wskazują, że czynniki związane ze stylem życia: sposób żywienia, masa ciała oraz aktywność fizyczna odgrywają dużą rolę w rozwoju chorób uroonkologicznych u mężczyzn.

Rak prostaty

W roku 2008 zarejestrowano w Europie 388700 nowych przypadków raka prostaty oraz 70800 zgonów z tego powodu. Na naszym kontynencie rak prostaty najczęściej występuje w Irlandii, Francji i Norwegii. W Polsce notuje się ok. 9000 zachorowań rocznie, ale liczba ta zgodnie z prognozami Zakładu Epidemiologii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie może ulec podwojeniu już w roku 2020, gdyż zachorowalność wzrasta bardzo szybko – prawie 9% rocznie wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64 lat). American Cancer Society prognozuje, że w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych zostanie odnotowanych blisko 240 tys. nowych przypadków i z powodu tego nowotworu umrze blisko 30 tys. Amerykanów.

Rak pęcherza moczowego

Nowotwory pęcherza moczowego są drugim co do częstotliwości występowania spośród chorób uroonkologicznych u mężczyzn. Choroba ta częściej atakuje mężczyzn niż kobiety. Szacuje się, że w Europie w 2008 roku zachorowało ponad 86000 mężczyzn. Polska charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników umieralności na ten nowotwór w Europie, co pośrednio oznacza, iż rozpoznajemy ten nowotwór zbyt późno i w znacznym stadium zaawansowania.

Palenie tytoniu – czynnik ryzyka nowotworów

Czynnikiem ryzyka w przypadku raka nerki i pęcherza moczowego jest palenie tytoniu uznane przez IARC za kancerogen najwyższej klasy A. Nałóg ten odpowiada za około 20-30% zachorowań na raka nerki u mężczyzn oraz około 48% zgonów z powodu raka pęcherza moczowego. Kontakt zawodowy ze związkami aromatycznymi w zakładach przemysłowych może zwiększać ryzyko występowania raka pęcherza moczowego. Dlaczego mężczyźni szkodzą swojemu zdrowiu, często sumując składniki ryzyka takie jak palenie tytoniu, zawodową ekspozycję na substancje chemiczne i alkohol, a do tego bagatelizują wczesne objawy chorób dróg moczowych takie jak krew w moczu? Czy to się opłaca?

Nowotwory nerki są na świecie siódmym najczęstszym nowotworem w populacji mężczyzn. Łącznie zarejestrowano 19700 nowych przypadków we wszystkich 27 krajach UE (2008). Natomiast z szacunkowych danych wynika, że w 2012 roku w Stanach Zjednoczonych wystąpiło 40250 nowych przypadków raka nerki oraz 8650 zgonów. Badania Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem IARC wykazały dwukrotny wzrost ryzyka wystąpienia nowotworu nerki wśród otyłych mężczyzn.