ygrajmy z bólem”

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” od wielu lat walczy o godne życie pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego niezależnie od rodzaju choroby i stopnia jej zaawansowania. W 2015 roku prowadziliśmy kampanię: „Rak wolny od bólu”.  której celem było promowanie idei praw pacjenta onkologicznego do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby oraz pokazywanie wpływu prawidłowego leczenia bólu na jakość życia pacjentów. Kluczowym dla nas celem było zapewnienie pacjentom powszechnego, równego dostępu do skutecznych, sprawdzonych na świecie terapii przeciwbólowych. Od samego początku współpracowaliśmy z ekspertami w zakresie leczenia bólu. Dzięki wspólnym działaniom udało się wypracować priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce. Wzrosła też dostępność do leczenia silnego bólu nowotworowego poprzez uproszczenie zasad stosowania recept Rpw. W refundacji pojawiły się leki, skutecznie uśmierzające cierpienie.

Zdaniem ekspertów

Zdaniem współpracujących z nami ekspertów ból jest chorobą samą w sobie i powinien być leczony równie intensywnie jak sam nowotwór. Pacjent powinien oczekiwać od lekarza i pielęgniarki właściwego uśmierzania bólu ostrego i leczenia w przypadku bólu przewlekłego. Na świecie zgodnie z zaleceniami WHO wiodącą rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia odgrywają opioidy, które stosowane przez lekarzy zgodnie z zaleceniami, pozwalają na skuteczną  terapię oraz wpływają pozytywnie na jakość życia pacjenta. W Polsce leki opioidowe są wciąż rzadko stosowane pomimo, że przyjmowane zgodnie ze wskazaniem, nie uzależniają i są bezpieczne dla chorego. Faktycznym problemem jest niska wiedza całego społeczeństwa, także wśród lekarzy, na temat obowiązujących zasad leczenia bólu. „Trudno zmieniać utarte stereotypy, gdy leki opioidowe są regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co tylko pogłębia obawy pacjentów i lekarzy oraz jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną” – zwraca uwagę dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej Województwa Śląskiego i Opolskiego. Ponad połowa pacjentów ankietowanych przez Koalicję, obawiała się przyjmowania leków opioidowych z powodu strachu przed uzależnieniem lub posądzeniem o bycie narkomanem. Chorzy, stosując tradycyjne formy terapii, zmagają się z silnym bólem nowotworowym, przyjmują gigantyczne ilości środków przeciwbólowych wydawanych bez recepty, które są nieskuteczne na tym etapie choroby i powodują poważne działania niepożądane. W efekcie 79% ankietowanych chorych przyznaje, że przyjmowane leki przeciwbólowe nie uśmierzają bólu wystarczająco, cierpią fizycznie i emocjonalnie. „Należy zdecydowanie podkreślić, że brak odpowiedniego leczenia przeciwbólowego, narusza ludzką godność i może być interpretowane jako poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku” – zauważa dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, ekspert praw pacjenta. Zdaniem specjalistów możliwe jest znaczące złagodzenie każdego bólu nowotworowego w każdej fazie choroby, które pozwala choremu spać, spokojnie przeżywać codzienność, brać udział w życiu rodzinnym, cieszyć się obecnością bliskich, aktywnie realizować zadania zawodowe.

Gdzie szukać informacji

Od początku 2016 r. Koalicja widząc jak wielkie są potrzeby również w zakresie leczenia bólu przewlekłego, kontynuuje kampanię pod hasłem „Nie ból się. Bądź wolny od bólu” skupiając się na pacjentach z bólem nienowotworowym. Na potrzeby projektu powstała strona internetowa zawierającą kompendium wiedzy o leczeniu bólu z możliwością zadania pytań ekspertowi oraz profil facebookowy Nie ból się.