edług szacunków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, w 2025 r. liczba ta ma zwiększyć się do ponad 184 tys1. Trzeba przy tym pamiętać, że wykrycie komórek nowotworowych nie oznacza wcale ostatecznego wyroku. Przy obecnej wiedzy medycznej wiele nowotworów można całkowicie wyleczyć lub żyć z nimi przez wiele lat. Aby tak mogło się stać, konieczna jest wczesna diagnoza, dlatego kluczowym jest dostęp do bieżącej opieki medycznej i lekarzy specjalistów.

Produktem istotnie zwiększającym dostępność procedur medycznych są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Płacona w ramach polisy składka daje możliwość skorzystania z prywatnych placówek oraz lekarzy specjalistów, przyspieszając etap diagnozy i ewentualny proces leczenia. Dzięki odpowiedniej polisie, klienci mogą liczyć na cykliczne badania przesiewowe oraz odpowiednią opiekę specjalistyczną lekarzy, dietetyków i psychologów.

Ubezpieczenia na wypadek raka

Ubezpieczyciele oferują także specjalne polisy na wypadek zachorowania na nowotwór. Zapewniają one świadczenia pieniężne wypłacane na kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową. Polisa ubezpieczeniowa może zawierać także zapis o możliwości tzw. drugiej diagnozy (opinii). Wtedy firma, w której jesteśmy ubezpieczeni, za naszą zgodą wysyła dokumentację medyczną zagranicznym ekspertom, którzy potwierdzają bądź weryfikują diagnozę, a także przedstawiają propozycję leczenia.  

Firmy ubezpieczeniowe oferują również usługi assistance, m.in. pomoc psychologiczną, pielęgniarską, czy dostawy leków. Otrzymane od ubezpieczyciela fundusze można przeznaczyć na wynajęcie pomocy domowej i opiekunki, która będzie wspierała chorego rodzica przy opiece nad dziećmi. Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór to najczęściej część ochrony, przewidzianej w klasycznej polisie na życie. Taki produkt, oprócz diagnostyki i leczenia, przewiduje również świadczenie np. dla najbliższej rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego. 

Gdy nie mamy odpowiedniego ubezpieczenia

Przede wszystkim, gdy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy na raka, powinniśmy przejrzeć wszystkie polisy jakie mamy, nie tylko polisy indywidualne na życie. Chodzi zarówno o ubezpieczenia grupowe na przykład w pracy, jak i indywidualne, bo w każdej umowie może być zapis o ewentualnym świadczeniu na wypadek poważnej operacji, choroby i niezdolności do pracy, czy pobytu w szpitalu.

Nierzadko polisa gwarantuje wypłatę konkretnej kwoty za każdy dzień pobytu szpitalu albo każdy dzień rehabilitacji. Istnieją polisy, które przewidują też odszkodowania z tytułu tzw. poważnych operacji i poważnych zachorowań, a także gwarantujące częściowy zwrot pieniędzy, które musieliśmy wydać w aptece na przepisane przez lekarza leki. Co ciekawe, nawet umowa ubezpieczenia karty bankowej, kredytowej, czy polisa obowiązkowo wykupywana przy zaciąganiu kredytu hipotecznego może zawierać zapisy o tym, co nam się należy od ubezpieczyciela w razie ciężkiej choroby, do których zalicza się nowotwór.

Sprawdź warunki

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić wszystkie kwestie formalne, np. po jakim czasie od dostarczenia do ubezpieczyciela dokumentu o rozpoznaniu nowotworu osoba ubezpieczona otrzyma świadczenie, kiedy jesteśmy objęci ochroną, a także jaki zakres wyłączeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy też zweryfikować, jakie dokumenty trzeba udostępnić zakładowi ubezpieczeń, aby ten pokrył koszty ambulatoryjnych badań medycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich.

1 Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, PwC, 16.05.2014 r.