akie szanse dla chorego pojawiają się po zastosowaniu radiochemioterapii?

Radiochemioterapia to metoda leczenia, która dedykowana jest chorym z rozpoznanym rakiem niedrobnokomórkowym w stopniu zaawansowania miejscowego bez stadium rozsiewu. U pacjentów w tym stopniu zaawansowania choroby możemy wykorzystać różne metody leczenia: leczenie chirurgiczne – niestety u wielu pacjentów zastosowanie go jest niemożliwe oraz innowacyjne metody leczenia polegające na połączeniu radioterapii i chemioterapii. Na całym świecie połączenie radioterapii i chemioterapii w stopniu zaawansowania IIIB a nawet IIIA jest uważane za prawie równoważne z leczeniem operacyjnym. Radiochemioterapia u pacjentów, u których leczenie chirurgiczne jest niemożliwe jest leczeniem z wyboru. Obecnie stosujemy dwie metody leczenia: leczenie sekwencyjne – najpierw chory poddawany jest chemioterapii, później jest napromieniany radykalnie i leczenie jednoczasowe – pacjent jednocześnie poddawany jest chemioterapii i radioterapii. Od niedawna dysponujemy także nowym lekiem, który w leczeniu konsolidującym – podanie preparatu po zakończonej radiochemioterapii przez 12 miesięcy, powoduje bardzo znaczne wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby i całkowitego czasu przeżycia. Tym lekiem jest lek z grupy leków immunokompetentnych – durwalumab (przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi programowanej śmierci typu 1). Czas wolny od progresji choroby w grupie chorych, którzy w badaniu klinicznym PACIFIC otrzymywali ten preparat przez okres 12 miesięcy po zakończeniu radiochemioterapii, jest trzykrotnie dłuższy niż w ramieniu z placebo.

Leczenie każdej choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Czy rozpoczęcie terapii we wcześniejszym etapie choroby jest bardziej efektywne farmakologicznie i ekonomiczne? Czy generuje ono mniej kosztów bezpośrednich, a także pośrednich związanych z chorobą pacjenta (możliwość wykonywania pracy, korzystanie z rent, zasiłków)?

Leczenie chorób nowotworowych w ostatnich latach bardzo się zmieniło. Obecnie mamy dostęp do innowacyjnych terapii, o których jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie marzył. Dziś nawet tak ciężkie nowotwory jak raki płuca jesteśmy w stanie leczyć jak chorobę przewlekłą i sukcesywnie wydłużać życie chorego dzięki zastosowaniu nowoczesnych terapii i innowacyjnych leków. Obecnie pacjentów, szczególnie tych, u których rozpoznaliśmy nowotwór we wczesnym stadium zaawansowania, leczymy radykalnie – z nadzieję na całkowite wyleczenie choroby. Takie metody terapii są kosztowne, ale dzięki nim możemy liczyć na to, że pacjent po zakończonym leczeniu wróci do normalnego życia, będzie samodzielny, aktywny zawodowo. Jeszcze kilka lat temu pacjent w stadium rozsiewu choroby nie miał praktycznie żadnych szans na normalne życie. Dziś leki immunokompetentne podawane są latami, powodują poprawę jakości życia chorego, są w stanie także przywrócić pacjenta do całkowitej sprawności, także może on normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Czy dzięki obecnie dostępnym lub nowym metodom leczenia jesteśmy w stanie opóźnić NDRP przed rozsiewem?

Celem lekarzy, którzy stosują u swoich pacjentów nowoczesne metody leczenia jest całkowite wyleczenie pacjenta. Musimy jednak jasno powiedzieć, że zastosowanie takich terapii nie jest możliwe u wszystkich chorych. Jednoczesna radiochemioterapia to metoda bardzo agresywna – ogólny stan zdrowia pacjenta musi pozwalać na rozpoczęcie leczenia i dawać mu szansę na przeżycie. Nie możemy powiedzieć, że innowacyjne terapie pozwalają wyleczyć wszystkich chorych cierpiących z powodu zaawansowanego raka płuca, ale najnowsze badania dowodzą, że mogą one być szansą dla około 30 proc. pacjentów, jeszcze kilka lat temu udawało nam się wyleczyć zaledwie kilka procent chorych – to naprawdę ogromny postęp.