Do organizacji zgłasza się wiele osób, chorych na raka lub takich, które mają w bliskim otoczeniu kogoś cierpiącego na nowotwór. Te osoby intensywnie szukają pomocy, jednak brakuje informacji gdzie się udać 
i szukać wsparcia. Dopiero kontakt 
z pacjentem onkologicznym uświadamia innym ludziom, z jakimi barierami stykają się chorzy i jak ważna jest pomoc płynąca nie tylko 
z publicznej służby zdrowia, ale także 
z dodatkowych działań. W przypadku profilaktyki antyrakowej brakuje też współpracy lekarzy różnych specjalizacji.

Zapraszamy do współpracy każdego, kto chciałby mieć wpływ na zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych i leczenia raka 
w Polsce, ponieważ przede wszystkim zajmuje się tym stowarzyszenie PARS – zachęca Elżbieta Majewska.

Profilaktyka przede wszystkim

Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Amazonki, Elżbieta Kozik, same kampanie nagłaśniające problem zachorowalności na nowotwory nie wystarczają. Najważniejsze są akcje profilaktyczne, podczas których ludzie mogą skorzystać z kontrolnych badań. Jest to niezwykle istotne 
w sytuacji, gdy zainteresowanym coraz trudniej dostać się do lekarza.
Od wielu lat mówi się o tym, że wczesne wykrycie raka ratuje życie i namawia się do wykonywania regularnych badań. Niestety w Polsce, 
nadal w niewielu placówkach można je wykonać nieodpłatnie, a na swoją kolej pacjenci czekają miesiącami. Zwłaszcza mężczyźni, którzy i tak są mniej skłonni do profilaktyki niż kobiety, taki stan rzeczy skutecznie zniechęca do kontrolowania zdrowia.

Warto się zastanowić nad wykupieniem ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka. Jak słusznie zauważają Amazonki, ubezpieczenie implikuje profilaktykę – ludzie, którzy zapłacili za polisę częściej się badają.

Wielka kampania Ruchu Społecznego

Istnieje potrzeba większej ilości bezpłatnych badań antynowotworowych. Nieodpłatne badania organizowane cyklicznie cieszą się wielkim powodzeniem, ale nie ma możliwości przebadania wszystkich zainteresowanych. W związku z tym w przyszłym roku Ruch Społeczny planuje organizację wielkiego wydarzenia, podczas którego chętni będą mogli przebadać się pod kątem różnego typu nowotworów.

Chcemy zaadaptować przestrzeń miejską tak, żeby w zaskakujący sposób zwracała uwagę na profilaktykę antynowotworową. Działania edukacyjne połączymy z możliwością natychmiastowego skorzystania z badań. Przygotujemy „Pakiety kontrolne”, czyli zestawy niezbędnych badań dla konkretnych grup wiekowych kobiet i mężczyzn. Bardzo zależy nam na tym, aby umożliwić zbadanie się jak największej liczbie osób – podkreśla Magda Knefel z Ruchu Społecznego Polskie Amazonki.

Ma być to cała paleta badań kontrolnych, a więc nie tylko diagnostyka piersi, ale również płuc, prostaty, jelita grubego, wątroby czy czerniaka. Organizacja tak spektakularnego przedsięwzięcia jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego osoby i instytucje zainteresowane współpracą 
z Ruchem Społecznym są proszone 
o kontakt pod adresem: biuro@ruchspoleczny.org.pl.