Ile osób w Polsce cierpi na migotanie przedsionków? Czy zawsze musi się ono kończyć udarem?

Z tym problemem zmaga się około 300-400 tys. osób. Ryzyko udaru u osób z migotaniem wzrasta kilkukrotnie, a ryzyko to zależy od kilku czynników, m.in. wieku im człowiek jest starszy tym ryzyko większe, płci bo częściej występuje u kobiet oraz innych towarzyszących chorób, np. nadciśnienia, niewydolności serca, cukrzycy, chorób naczyniowych i oczywiście wcześniej przebytego udaru.

Jakie są konsekwencje migotania przedsionków i udaru mózgu? Dlaczego skuteczne leczenie ablacji migotania przedsionków jest tak ważne?

Konsekwencją udaru może być śmierć lub kalectwo. Niestety rzadko udar przechodzi bez żadnych konsekwencji. Migotanie, poza tym, że może prowadzić do udaru, obniża jakość życia, prowadzi do niewydolności serca, może powodować także zasłabnięcia.

Jaka jest rola nowych technologii w leczeniu? 

Migotanie przedsionków jest chorobą, która wynika z wielu czynników. Sprzyjają mu m.in. nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, choroby tarczycy i bez wyrównania zaburzeń związanych z tymi chorobami, leczenie migotania jest mało skuteczne. Leczenie to, oprócz zapobiegania udarom, może przywrócić prawidłowy rytm sercu. Można zasto- sować leki antyarytmiczne, które działają u 30-40 proc. chorych lub leczyć zabiegowo stosując ablację. Ablacja jest zwykle skuteczna u 50-70 proc. pacjentów, choć u części chorych zabieg trzeba powtórzyć po 3 miesiącach. Samo powtarzanie zabiegu nie jest jednak czymś czego powinniśmy się obawiać, ponieważ po 2 ablacjach skuteczność znacznie wzrasta.

Jakie są różnice pomiędzy krioablacją, a innymi ablacjami?

Istnieje obecnie kilka technik wykorzystywanych w leczeniu migotania przedsionków. Są to: ablacja RF, czyli prądem o częstotliwości radiowej oraz krioablacja czyli zamrażanie ujścia żył płucnych do -70 stopni C. Obie metody są sprawdzone i mają podobną skuteczność. U pacjentów, np. z rożnymi arytmiami lub z atypową anatomią lepsza jest ablacja RF pojedynczym cewnikiem, u innych z kolei sprawdzi się krioablacja balonowa, czyli zabieg technicznie prostszy i mniej uciążliwy dla pacjenta. Do tej pory nie udowodniono wyższości jednej metody nad inną, ważne jest jednak, aby wiedzieć u którego pacjenta zastosować wybrane narzędzie. Najważniejsza jest wiedza lekarza i umiejetność stosowania wszystkich dostępnych metod, aby skutecznie i bezpiecznie pomóc pacjentowi. Niewątpliwie nowe techniki, takie jak krioablacja balonowa, ablacja elektrodami okrężnymi, mają na celu polepszyć dostępność do leczenia migotania przedsionków.

Ile w Polsce wykonuje się ablacji migotania przedsionków? Jak wyglądamy na tle Europy?

W Polsce wykonuje się ok. 1 900 ablacji migotania przedsionków, niestety w porównaniu z liczbą  pacjentów, którym można by pomóc ablacją, jest to kropla w morzu. Z przykrością stwierdzam, że w Polsce dostępność tej metody leczenia migotania przedsionków jest słaba, w porównaniu z innymi krajami EU 50 wykonywanych ablacji na milion mieszkańców w porównaniu z około 200 w Czechach, 145 w Niemczech, czy 100 zabiegami w Austrii.