W bieżącym roku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne obchodziło jubileusz 60-lecia swojego powstania. Długa, 60-letnia i niezwykle aktywna działalność Towarzystwa przyczyniła się do wielu znaczących zmian w polskiej kardiologii. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne współtworzyło sukces, jakim jest poprawa jakości leczenia chorób układu krążenia w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Sztandarowym (ale nie jedynym) przykładem są wyniki leczenia zawału serca. Z opublikowanego w tym roku dużego raportu wynika, że wyniki leczenia zawału serca w Polsce są takie same jak w Niemczech, przy znacznie mniejszych nakładach

Mimo wielu sukcesów na polu leczenia chorób serca i naczyń w ostatnich latach choroby układu krążenia wciąż stanowią poważne wyzwanie dla naszego społeczeństwa. Z ich powodu umiera co druga osoba. Choroby serca i naczyń są też jedną z głównych przyczyn inwalidztwa i niezdolności do pracy. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zainicjowało w tym roku prace nad raportem, dzięki któremu po raz pierwszy w Polsce oceniono dokładnie liczbę zawałów serca w Polsce. Ocenia się, że liczba osób z rozpoznaną chorobą wieńcową w Polsce sięga 1,5 miliona, 90 000 tysięcy Polaków rocznie zapada na zawał serca, a prawie 200 000 jest hospitalizowanych z powodu innych postaci choroby niedokrwiennej serca. Ponadto około 170 000 osób hospitalizuje się rocznie z powodu niewydolności serca. Choroby serca i naczyń stanowią też poważne obciążenie ekonomiczne dla polskiego społeczeństwa.  Analitycy ocenili, że koszty związane tylko z chorobą niedokrwienną serca znacząco przekraczają kwotę 40 mld rocznie, przy czym w znaczącej większości są to koszty pośrednie (związane ze zwolnieniami lekarskimi, wcześniejszymi emeryturamni i rentami oraz przedwczesną umieralnością).

Warto pamiętać, że za około 10-20 proc. ryzyka wystąpienia zawału serca odpowiadają „złe” geny, a za 80 proc. tzw. czynniki ryzyka, w tym przede wszystkim wdychanie dymu tytoniowego, niezdrowa dieta i brak regularnej aktywności fizycznej oraz będące konsekwencją niezdrowego stylu życia nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca i otyłość. Ważnym czynnikiem jest rodzinne obciążenie chorobami układu krążenia, przy czym nie należy mylić obciążenia rodzinnego z obciążeniem genetycznym. W większości przypadków obciążenie rodzinne to powielanie niezdrowego trybu życia rodziców: tzn. niezdrowej diety i małej aktywności fizycznej. Około 34 proc. dorosłych Polaków (to jest około 10,5 miliona) choruje na nadciśnienie tętnicze, ponad 65 proc. ma hipercholesterolemię. Ponadto co trzeci mężczyzna i co czwart akobnieta pali tytoń.

Z powodu wciąż dużego zagrożenia chorobami serca i naczyń w Polsce Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest zainteresowane poszerzaniem współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, parlamentem, administracją państwową. W najbliższej przyszłości PTK chce skupić się na działaniach prowadzących do poprawy leczenia i jakości życia pacjentów, którzy przeżyli zawał serca. Zamierzeniem Towarzystwa jest zoptymalizowanie postępowania i wyników w okresie poszpitalnym takich chorych, współpraca z innymi towarzystwami naukowymi, np. w zakresie udaru niedokrwiennego mózgu w przebiegu migotania przedsionków, schorzenia o podłożu kardiologiczno-neurologicznym.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest patronem kampanii "Nie Zawal! Wybierz Życie". Głownym celem kampanii jest zwrócenie uwagi ekspertów, urzędników i polityków na problem dużego ryzyka pacjentów po zawale serca Od 2002 r. co roku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje obchody Światowego Dnia Serca. Za każdym razem centralne uroczystości maja miejsce w innej części Polski.Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób układu krążenia, możliwości ich leczenia i profilaktyki oraz promocję zdrowego stylu życia. Uroczystości zazwyczaj cieszą się bardzo dużą popularnością (liczbę uczestników w niektórych latach szacowno nawet na kilkadziesiąt tysięcy, a liczbę udzielonych porad nawet na dziesięć tysięcy), a także mediów (telewizja, radio, prasa, portale internetowe). Tegoroczne Uroczystości Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca odbyły się w Zakopanem. Obecnie realizowaną, sztandarową inicjatywą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest "Portal dla Pacjentów po Zawale Serca". W inicjatywie bierze udział kilkudziesięciu ekspertów Towarzystwa. Profesjonalna szata graficzna, przemyślane działy i profesjonalna treść gwarantują sukces tej inicjatywy.