uż 7 i 8 czerwca w Krakowie odbędzie się Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, która poświęcona zostanie cyfryzacji i nowym technologiom w polskim systemie ochrony zdrowia. Eksperci pochylą się m.in. nad możliwościami, które niesie za sobą sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość, a także odpowiedzą na pytania, jak sprostać wyzwaniom idącym za dyrektywą RODO. Konferencja „Cyfrowy Szpital Przyszłości - Digital Hospital of the Future”, która już w tym tygodniu odbędzie się w budynku Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, to spotkanie dyrektorów, menedżerów i ekspertów ds. zarządzania w ochronie zdrowia poświęcone właśnie futurystycznej wizji krajowych placówek medycznych. Organizatorzy konferencji, czyli Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali przy wsparciu Instytutu Medycyny Innowacyjnej, Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz European Association of Hospital Managers, postawią przed uczestnikami pytanie, jak efektywnie wprowadzić polskie szpitale w erę cyfrowej rewolucji. Możliwości, które już dziś oferuje nam sztuczna inteligencja, to lepsza diagnostyka i leczenie, krok w kierunku medycyny personalizowanej, a także potencjał całkowitego wykluczenia ludzkiego błędu.

Cyfryzacja szpitali nie tylko daje szansę na poprawę wyników leczenia i lepszą personalizację terapii, ale także stwarza dużo większe możliwości porównywania wyników leczenia oraz współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu tzw. big data. Wierzę, że cyfrowa rewolucja zmieni większość dotychczasowych schematów i doprowadzi do powstania nowych algorytmów klinicznych - mówi prof. Mieczysław Pasowicz, organizator konferencji oraz Prezes Stowarzyszenia, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Członek Zarządu European Association of Hospital Managers.

Czy polski system ochrony zdrowia jest jednak przygotowany na obranie tego innowacyjnego kierunku? Do dyskusji na temat wyzwań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych  zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska decydenckiego, zarządzający placówkami medycznymi, lekarze oraz sami twórcy z segmentu med-tech. Wśród uczestników wydarzenia znajdziemy m.in.: Zbigniewa J. Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr. hab. n. med. Macieja Banacha, Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Piotra Pobrotyna, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. dr. hab. n. med. Jarosława Fedorowskiego, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali, Iwonę Mazur, Prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Andrzeja Mądralę, Wiceprezydenta Pracodawców RP, Adama Rozwadowskiego, Prezesa Zarządu Enel-Med czy Mateusza Kierepkę, Prezesa MedApp S.A. Swoje wykłady wygłoszą również reprezentanci środowiska prawniczego oraz członkowie organizacji Młodzi Managerowie Medycyny.

Istotną częścią nadchodzącego wydarzenia będzie również analiza zjawisk, które już dziś przybliżają nas do realizacji cyfrowo koordynowanej opieki medycznej przyszłości. To możliwości oferowane przez media społecznościowe, które wraz z nowoczesnymi bazami danych oraz portalami dla pacjentów, a także coraz szerszym wykorzystaniem telemedycyny, dają nadzieję na zwiększenie dostępu do leczenia i postawienie chorego w centrum uwagi. Z pewnością gorącą dyskusję wśród prelegentów i gości konferencji wywoła też temat nieodłącznie związany z gromadzeniem i przetwarzaniem danych pacjentów, czyli ich bezpieczeństwo. Pod koniec maja tego roku zaczęły bowiem obowiązywać zaostrzone regulacje prawne w tym zakresie związane z nowym unijnym rozporządzeniem RODO. Powstaje więc pytanie, czy szpitale zdążyły przygotować się do nowych regulacji i z powodzeniem zaczęły je stosować w swojej codziennej praktyce oraz czy wyzwań związanych z ochroną danych jest dzięki RODO mniej czy... więcej?

 


 
Więcej informacji udziela:
Ewelina Myłek
ewelina.mylek@ieleven.pl
Eleven Zett Productions