Jakie korzyści możemy odnieść z regularnej aktywności fizycznej?

Systematyczna aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści zdrowotnych, powoduje pozytywne zmiany, nie tylko w narządzie ruchu, ale przede wszystkim w układzie krążenia i układzie oddechowym. Regularny wysiłek fizyczny o umiarkowanej intensywności usprawnia cały aparat mięśniowo-szkieletowy, zwiększa aktywność metaboliczną tkanki tłuszczowej oraz zwiększa wydolność sercowo-naczyniową. Systematyczny trening tlenowy optymalizuje pracę serca, powodu je przerost mięśnia sercowego, zwiększenie jego objętości, zwiększenie kurczliwości serca oraz wzrost średnicy tętnic wieńcowych, w związku z czym praca serca staje się wydajniejsza i bardziej ekonomiczna. Regularnie powtarzany trening aerobowy obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, zwalnia pracę serca, czyli zmniejsza puls spoczynkowy, zwiększa maksymalną pojemność minutową i objętość wyrzutową serca, obniża poziom złego cholesterolu (LDL), a podwyższa poziom dobrego (HDL).

Jakie znaczenie ma aktywność fizyczna jako element leczenia behawioralnego w prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

Aktywność ruchowa pełni ogromną rolę zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych. Regularnie powtarzany wysiłek o umiarkowanej intensywności znacząco obniża ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, takich jak: choroba niedokrwienna serca, zawał serca, miażdżyca naczyń krwionośnych, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia. Zaleca się, aby w ramach profilaktyki pierwotnej wysiłki te podejmowane były co najmniej 3 razy w tygodniu po 30-60 min z umiarkowaną intensywnością. Program aktywności dla osób z chorobami sercowo-naczyniowymi powinien być zawsze indywidualnie dobrany i zaplanowany, aby przyniósł pozytywne efekty lecznicze. Systematyczny wysiłek fizyczny w dużym stopniu zapobiega powtórnym incydentom wieńcowym, chorobom typu zawał serca i udarom mózgowym oraz innym o podłożu miażdżycowym.

Czy nordic walking jest dobrą formą aktywności fizycznej dla osób obciążonych kardiologicznie?

Trening nornic walking monitorowany pulsometrem jest idealną i bezpieczną formą aktywności ruchowej dla osób obciążonych kadiologicznie. To doskonała forma rehabilitacji fizycznej szczególnie dla osób po zawale serca, po operacji wstawienia bypassów, z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem, z cukrzycą, podwyższonym cholesterolem, z otyłością i schorzeniami żył. Technika NW jest bardzo łatwa do opanowania, można ją uprawiać przez cały rok, niezależnie od terenu, a intensywność wysiłku można zawsze dostosować indywidualnie do możliwości osoby chorej.

Co jest ważne w aktywności typu nordic walking (aby stała się ona elementem prewencji chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy)?

W prewencji chorób sercowo-naczyniowych można w bezpieczny sposób stosować regularny trening nordic walking. Ważne jest dokładne ustalenie intensywności wysiłku i czasu jego trwania. W celu określenia odpowiedniego obciążenia treningowego wykonuje się najczęściej próbę wysiłkową i EKG wysiłkowe. Każdy trening powinien być sterowany pulsometrem, dla kontroli można także stosować pomiary ciśnienia tętniczego i ich zapisywanie w planie treningowym. Program ćwiczeń powinien również uwzględniać rozgrzewkę w celu przygotowania mięśni i stawów do wysiłku, część główną i końcowy stretching.