O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie to jedna z dwóch organizacji pozarządowych w kraju zajmujących się wiedzą oraz edukacją z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej udarów mózgu. Nasze działania obejmują szeroko pojętą edukację społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka, rozpoznawania objawów oraz możliwości leczenia po ogniskowych uszkodzeniach mózgu. Rozpoczęliśmy program rehabilitacji dla pacjentów dotkniętych udarem mózgu. Pragniemy rozwijać nasze działania pod kątem merytorycznym i terytorialnym. Naszym celem jest przygotowanie siedziby Stowarzyszenia do warunków, które umożliwią nam rozpoczęcie spotkań, szkoleń oraz rehabilitacji osób po udarze mózgu oraz przede wszystkim kampanie związane z szerzeniem profilaktyki udarowej. Jeżeli widzicie Państwo chęć współpracy z naszym Stowarzyszeniem, miło nam będzie spotkać się osobiście i zaprezentować nasze pomysły na wspólną kampanię. Szukamy optymalnych rozwiązań w postaci realizacji jasno określonym zadań ustalonych wspólnie.

zym jest udar mózgu, kogo najczęściej dotyczy i jakie są jego pierwsze objawy?

Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności mózgu spowodowane przez przyczyny naczyniowe. Ze względu na rodzaj patochemanizmu rozróżniamy dwa typy udarów: udar niedokrwienny i krwotoczny. Udary niedokrwienne, spowodowane niedostatecznym przepływem krwi do mózgu stanowią około 80 proc. wszystkich udarów, i to właśnie je potrafimy skutecznie leczyć. Aby jednak terapia mogła zostać wdrożona bardzo ważne jest by pacjent, u którego pojawiły się pierwsze objawy udaru, jak najszybciej trafił do szpitala. Objawami, które mogą wskazywać na udar są niedowłady jednej ze stron ciała, opadający kącik ust, zaburzenia mowy, afazja, problemy z utrzymaniem równowagi, zaburzenia widzenia. W Polsce obecnie stosowane są dwie metody leczenia udarów. Pierwszy z nich polega na podaniu leków trombolitycznych, które mają za zadanie rozpuścić materiał zatorowy zamykający światło naczynia. Lek może być podany pacjentowi najpóźniej do 4,5 godziny od rozpoczęcia się pierwszych objawów udaru. Drugą metodą jest trombektomia mechaniczna a więc usunięcie przy pomocy specjalnego cewnika materiału zatorowego.

Udar mózgu może dotknąć każdego z nas. Musimy pamiętać, że w wielu przypadkach jest on następstwem nieleczonych chorób takich jak: nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca, hiperlipidemia. Szacuje się że w Polsce całkowity roczny koszt leczenia jednego pacjenta z udarem mózgu w Polsce wynosi około 60 000 PLN a więc lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Jak wygląda życie pacjenta i jego bliskich po przebytym udarze?

Pacjent, który przeszedł udar mózgu wymaga hospitalizacji i rehabilitacji. Wczesna rehabilitacja chorego powinno rozpocząć się już w pierwszej dobie po udarze. Chory po wypisaniu ze szpitala powinien mieć zapewnioną także stałą opiekę fizjoterapeuty. Niestety kolejki do ośrodków rehabilitacyjnych są bardzo długie. Pacjenci, którzy wymagają natychmiastowej pomocy, często kilka miesięcy czekają na miejsce w poradniach czy oddziałach. W Polsce mamy także problem z dostępem do specjalistycznych łóżek elektrycznych, które mogłyby poprawić jakość życia pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapewnia chorym takiego sprzętu, a na dotację z ośrodka pomocy społecznej czeka się miesiącami. W Polsce pacjenci po udarach potrzebują przede wszystkim większych środków na leczenie, bo przecież musimy pamiętać, że ta choroba najczęściej dotyka ludzi starszych, których nie stać na leczenie i rehabilitację.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Udarowcy Liczy się Wsparcie i jak pomaga pacjentom, którzy przeszli udar mózgu?

Nasze Stowarzyszenie pomaga pacjentom po udarze pozyskiwać środki na dalsze leczenie i rehabilitację dzięki temu, iż uzyskaliśmy statut organizacji pożytku publicznego. Tworzymy tak kampanie w mediach społecznościowych, które mają informować o tym jak reagować w przypadku pojawienia się pierwszych objawów udaru. Dzięki Mobilnym Miasteczkom Profilaktyki Udarowej docieramy do większości miast w Polsce, a każdy kto nas odwiedzi może wykonać bezpłatne badania oraz uzyskać informację na temat udaru mózgu. Na naszej stronie internetowej www.udarowcy.com.pl można obejrzeć historię ludzi, którzy przeszli udar mózgu oraz uzyskać więcej informacji na temat profilaktyki i leczenia udarów mózgu.