ongres każdego roku gromadzi najwybitniejszych ekspertów z kraju i z zagranicy, którzy prezentują najnowsze i najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. W tym roku Gościem Honorowym będzie prof. Gregory YH Lip wybitny światowy ekspert w zakresie migotania przedsionków i leczenia przeciwkrzepliwego. Profesor Lip, wraz z prof. Zbigniewem Kalarusem będą przewodniczyli Wspólnej sesji sercowo-naczyniowej Zabrze–Birmingham: Migotanie przedsionków i co poza tym?

Medycznym tematem tegorocznego kongresu jest kompleksowa opieka kardiologiczna, dlatego liczne sesje i wykłady będą poświęcone właśnie temu zagadnieniu, wśród nich m.in.: Ostra zdekompensowana niewydolność serca – kompleksowe postępowanie w 2017, Kompleksowa opieka chorego wysokiego ryzyka ze stenozą aortalną czy Kompleksowa opieka nad pacjentem z nadciśnieniem płucnym.

Ponadto, tradycyjnie, zostaną przedstawione najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz nowości z tegorocznego Kongresu ESC, odbędą się sesje przypadków klinicznych, sesje międzynarodowe z udziałem światowych ekspertów (wśród nich Medycyna regeneracyjna w niewydolności serca: zagadnienie, obietnice, perspektywy i przeszkody) oraz liczne sesje dydaktyczne poświęcone rozmaitym zagadnieniom kardiologicznym.

Bogaty program i szerokie spektrum zagadnień sprawiają, że w kongresach PTK chętnie i licznie uczestniczą nie tylko kardiolodzy, ale także interniści, lekarze rodzinni, pielęgniarki oraz studenci. W tym roku dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej została przygotowana także odrębna sesja na temat praktycznego zastosowania wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kontekście leczenia: przeciwkrzepliwego, antyarytmicznego w migotaniu przedsionków oraz niewydolności serca. Tradycyjnie odbędą się także sesje przeznaczone dla pielęgniarek i techników medycznych.

W tym roku Kongres po dwunastu latach powraca do Katowic. Dlatego na wszystkich uczestników czekają nie tylko organizatorzy, ale także odmienione miasto wraz ze swoimi atrakcjami. Warto podkreślić, że tegoroczne spotkanie odbywa się w wyjątkowym miejscu, bowiem Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz z legendarnym „Spodkiem”, siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskim tworzą wyjątkowy, także pod względem architektonicznym, obszar zwany Strefą Kultury. Przestrzeń ta, zlokalizowane na terenach byłej kopalni „Katowice”, stała się popularnym miejscem spotkań mieszkańców i turystów.

Organizatorzy XXI Międzynarodowego Kongresu PTK mają zatem nadzieję, że w przerwach między licznymi sesjami, uczestnicy znajdą także czas na spacery po mieście, by docenić kulturalny rozwój miasta oraz niezwykłą gościnność ziemi śląskiej.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w XXI Międzynarodowym Kongresie PTK zapraszamy na stronę: kongres2017.ptkardio.pl.