prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

"Choroby serca i naczyń są jedną z głównych przyczyn inwalidztwa i niezdolności do pracy."

dr hab. med. Marcin Grabowski

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego I Katedra i Klinika Kardiologii, WUM

"Co czwarty pacjent był rehospitalizowany w czasie krótszym niż 30 dni od wypisu."