Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

 

W imieniu Komitetu Naukowego, Organizacyjnego oraz własnym mam zaszczyt zaprosić do udziału w XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i  Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się w Łodzi w dniach 22-24 marca 2018 r. Obrady będą odbywać się w Hotelu Andels, znajdującym się w kompleksie najładniejszej części Łodzi, czyli w Manufakturze.

Program tej cyklicznej Konferencji obejmuje różnorodną tematykę, w tym: innowacje w audiologii i foniatrii, możliwości i perspektywy; transformację, podstawy badawcze i diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej logopedii; postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji w zaburzeniach słuchu oraz głosu i mowy; wybrane problemy profilaktyki, leczenia i rehabilitacji w wieku starszym z chorobami narządu słuchu; problemy foniatryczno-audiologiczne wieku dziecięcego; fonochirurgię narządu głosu; dylematy i wyzwania współczesnej protetyki słuchu

W związku z tym, zapewne nasze spotkanie zgromadzi nie tylko foniatrów, audiologów, otolaryngologów, psychologów, pedagogów i logopedów, ale również akustyków, inżynierów klinicznych, bioinformatyków protetyków słuchu, a także liczne grono młodych naukowców.

Organizacja kolejnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i  Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi jest dla nas wyróżnieniem ale jednocześnie inspiracją do twórczych przemyśleń organizacyjnych, aby pozostawiła ona w pamięci uczestników wiele przyjemnych wspomnień. Życzę udanego spotkania w odmienionej Łodzi.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

 

 

Jurek Olszewski