W dniach 14-15 czerwca 2019 r., odbędzie się w Lublinie druga edycja konferencji: Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne, Choroby Przełyku i Żołądka. Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy niezwykle istotne z perspektywy lekarza, ale również mające wpływ na jakość leczenia pacjentów w Polsce.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje szeroko pojętą problematykę naukową i kliniczną, dotyczącą podstaw patofizjologii, diagnostyki i terapii chorób górnego odcinka układu pokarmowego, przede wszystkim w zakresie chorób przełyku i żołądka.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny i specjalności medyczne, między innymi gastroenterologię, chirurgię, endoskopię zabiegową.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:

  • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
  • Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego , Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Konferencja pod patronatem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Pełny program wydarzenia oraz informacje praktyczne znajdą Państwo na stronie: www.dnichirurgiczne.pl