HEMODIAFILTRACJA

Hemodiafiltracja jest techniką dializacyjną stanowiącą połączenie dyfuzji, będącej podstawowym zjawiskiem wykorzystywanym w hemodializie (metodzie powszechnie stosowanej w Polsce) oraz konwekcji, stanowiącej podstawę techniki zwanej hemofiltracją.

eczenie najbliższe naturze

Hemodiafilitracja (HDF) uważana jest za najlepszą i najbardziej wydajną metodę leczenia nerkozastępczego. Ta technika „inteligentnej” hemodializy pozwala usuwać z organizmu wyłącznie toksyny i szkodliwe produkty przemiany materii, pozostawiając witaminy, minerały czy inne mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skuteczniej usuwa fosforany, pozwala na lepszą kontrolę niedokrwistości oraz stężenia cholesterolu, zapobiega zmianom ciśnienia krwi podczas zabiegu oraz pozwala na zmniejszenie stanów zapalnych. Dzięki wymienionym powyżej, korzystnym dla pacjenta działaniom, hemodiafiltracja wykazuje działanie kardioprotekcyjne, czyli chroniące serce i układ krążenia. Wpływa to korzystnie na przeżycie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek oraz na ich jakość życia. Badania kliniczne potwierdzają, że pacjenci leczeni tą metodą rzadziej trafiają do szpitala z powodu różnych powikłań związanych z leczeniem choroby nerek i dializoterapii. Można powiedzieć, że hemodiafiltracja jest obecnie najbliższą naturze terapią zastępującą funkcjonowanie nerek.

Niektóre badania prowadzone na dużych grupach pacjentów wykazały, że leczenie HDF pozwoliło na 30 proc. zmniejszenie śmiertelności pacjentów w porównaniu z klasyczną hemodializą.

Niepodważalne korzyści

Hemodiafiltracja jest techniką dializacyjną stanowiącą połączenie dyfuzji, będącej podstawowym zjawiskiem wykorzystywanym w hemodializie (metodzie powszechnie stosowanej w Polsce) oraz konwekcji, stanowiącej podstawę techniki zwanej hemofiltracją. Opublikowane na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat badania naukowe jednoznacznie wskazują na szereg cech korzystnych dla pacjentów, takich jak: stabilność hemodynamiczna i lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, lepsze usuwanie płynów, wyższą eliminację „średnich cząsteczek” oraz poprawę kontroli gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz lipidowej.

Te wszystkie cechy sprawiają, że pacjent leczony za pomocą hemodiafiltracji jest mniej narażony na powikłania wynikające z długotrwałego leczenia nerkozastępczego, lepiej się czuje, może więcej osiągnąć w życiu codziennym. Po prostu lepiej i dłużej żyje. Ograniczenie liczby powikłań dzięki stosowaniu hemodiafiltracji sprawia, że pacjenci mogą być lepiej przygotowani do przeszczepu nerki.

Niektóre badania prowadzone na dużych grupach pacjentów wykazały, że leczenie HDF pozwoliło na 30 proc. zmniejszenie śmiertelności pacjentów w porównaniu z klasyczną hemodializą.

Dla polskich pacjentów

Spośród ponad 20 tysięcy polskich pacjentów wymagających stałego leczenia nerkozastępczego, około 19 tysięcy leczonych jest hemodializami. Pojawienie się możliwości stosowania bardziej skutecznej i wydajnej metody, jaką niewątpliwie jest hemodiafiltracja, stanowi dla tej grupy szanse na lepsze i dłuższe życie z mniejszymi powikłaniami wynikającymi z samej choroby nerek, jak i chorób towarzyszących. Zdaniem ekspertów, największe korzyści ze zamiany konwencjonalnej hemodializy na hemodialitrację mogą odnieść pacjenci z niestabilnością hemodynamiczną z objawami hipotensji śróddializacyjnej, ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, pacjenci z amyloidozą oraz pacjentki w ciąży.

Hemodiafiltracja może być wykonywana w każdym ośrodku dializ, który posiada odpowiednio wykształconą kadrę oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie tego typu zabiegów. Wiele ośrodków w Polsce spełnia te warunki, więc kiedy tylko hemodiafiltracja stanie się dostępna i finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stacje dializ będą mogły włączyć tę metodę do oferowanych metod leczenia.