Jak obecnie wygląda sytuacja w Polsce jeżeli chodzi o przeszczepy odżywego dawcy u dzieci?

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego w Centrum Zdrowia Dziecka: Transplantacje rodzinne u dzieci w Polsce rozwijają się pomyślnie. Odsetkowo jest ich więcej niż w populacji osób dorosłych czyli co najmniej sześć 
– osiem rocznie. Choć wciąż jest ich mniej niż na zachodzie Europy, to 
ta liczba wciąż rośnie.

Z czego wynika ta poprawa?

Z lepszej komunikacji społecznej i szkoleń personelu będącego bli
żej pacjentów. Wszystkie przeszczepy u dzieci odbywają się w Warszawie w Centrum Zdrowia Dziecka, ale chorzy trafiają do nas z dwunastu innych ośrodków nefrologii dziecięcej w Polsce. I właśnie edukacja lekarzy i pielęgniarek pracujących w tych ośrodkach – poprzez szkolenia, wykłady – powoduje, że tam już na miejscu rodzice pacjenta są wstępnie informowa-
ni o możliwości przeszczepienia.

Jakie warunki trzebaspełnić aby zostać dawcą?

Z punktu widzenia prawnego musi to być osoba dorosła. Najlepiej jeżeli jest to bliski krewny czyli matka, ojciec, dorosłe rodzeństwo. Czasem dziadek lub babcia pacjenta, jeżeli są młodzi. Natomiast ze zdrowotnego punktu widzenia musi to być osoba bardzo zdrowa. Górny limit wieku to ok. 55 lat. Układ moczowy musi być zdrowy, dawca nie może mieć ciężkiego nadciśnienia, zaburzeń lipidowych, przeciwwskazań immunologicznych. Jeżeli te badania przejdzie się pomyślnie, to kolejnym krokiem są badania obrazowe pokazujące, 
ile dawca ma naczyń nerkowych. Natomiast przeciwwskazaniem są wszelkie choroby przewlekłe, 
np. cukrzyca. Człowiek bez jednej nerki może żyć bardzo długo w pełnym zdrowiu, ale warunkiem wyjściowym jest to, że nie  usunie  się nerki osobie, która ma utajone przewlekłe choroby. Mniej więcej 1/4 potencjalnych dawców odpada właśnie z tego powodu.

Jakie schorzenia kwalifikują dziecko do przeszczepienia?

Wszystkie  choroby, które prowadzą do niewydolności nerek. Dziecko kwalifikuje się wtedy, gdy czynność jego nerek jest na trwałe uszkodzona. Ocenia się to na podstawie przesączania kłębuszkowe
go. U zdrowego człowieka ten wskaźnik utrzymuje się powyżej stu, natomiast gdy spadnie on do 15 lub
mniej pacjent kwalifikuje się do przeszczepu lub dializowania.

A kiedy u dziecka można wykonać przeszczepienie?  

Im dziecko jest mniejsze i młodsze tym mniejsza jest tolerancja różnych zdarzeń medycznych i więk-
sze problemy techniczne zwią-
zane z przeszczepieniem. Umieszczenie w ośmiokilowym dziecku nerki dorosłego i przeprowadzenie go przez kilka pierwszych trudnych dni po operacji jest dużą sztuką. Ale choć jest to trudne, to się udaje. Dlatego właśnie istnieje minimalny limit wagi wynoszący właśnie osiem kilo.

Czyli w jakim wieku musi być dziecko?

Musi ważyć minimum osiem kilogramów. Gdy dziecko urodzi się 
z przewlekłą chorobą nerek to osiem kilo osiąga w wieku około dwóch lat. Dlatego nie posługujemy się wiekiem. Jedno dziecko osiągnie tę wagę w wieku 1,5 roku inne – trzech lat.