ak gruczołu krokowego jest drugim co do częstości występowania nowotworem wśród mężczyzn, stanowiąc ponad 13 proc. zachorowań oraz trzecim pod względem liczby zgonów z powodu nowotworu. Liczba zachorowań na te nowotwory dynamicznie wzrastała w ostatnich trzech dekadach osiągając w 2012 roku prawie 11 tys. przypadków. W ciągu trzech dekad liczba zachorowań wzrosła około 5-krotnie. Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  gruczołu krokowego przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia (87 proc. zachorowań występuje po 60. roku życia, ponad 50 proc. zachorowań przypada po 70. roku życia). Ryzyko zachorowania wzrasta gwałtownie od szóstej dekady życia osiągając maksimum po 75. roku życia. Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w grupach wiekowych wykazują prawidłowości obserwowane w populacji generalnej: zarówno w średnim wieku mężczyzn, jak i u starszych przyspieszenie tempa wzrostu nastąpiło w połowie lat 90. XX wieku - w obu grupach wiekowych zachorowalność wzrosła w tym czasie 2-krotnie. Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego występuje po 75. roku życia (60 proc.), przy czym ponad 90 proc. zgonów odnotowano po 60. roku życia. Szacuje się, że w roku 2020 nowotwory gruczołu krokowego staną się najczęściej występujący nowotworem wśród mężczyzn (obecnie jest to nowotwór płuca).

Mówi się, że rozwój raka prostaty jest wręcz wpisany w rozwój mężczyzny, badania pokazują, że 90 proc. mężczyzn w wieku 80 lat ma komórki raka gruczołu krokowego. W większości przypadków nie są one jednak przyczyną zgonu. Zagrożenie stanowi agresywny rak, szybko postępujący rak, który dotyka coraz młodszych mężczyzn ( w wieku 40-50 lat). W krótkim czasie daje on przerzuty, i skuteczność leczenia zależy w znacznej mierze o tego jak szybko zostanie wykryty.

Obecnie medycyny dysponuje wieloma metodami walki z rakiem prostaty, począwszy od chirurgii, radioterapii, przez chemio- i hormonoterapię. „Diagnoza nie oznacza zatem wyroku. Aby mieć realne szanse na wygraną z tak ciężkim przeciwnikiem, musimy postawić na profilaktykę, im wcześniej wykryty rak, tym większe szanse na całkowite wyleczenie”. – przekonuje Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Pamiętaj, aby po przekroczeniu 40. roku życia, co roku badać się u lekarza urologa, i zgłaszać wszelkie niepokojące objawy.

Profilaktyka nowotworów urologicznych u mężczyzn obejmuje oprócz konsultacji z lekarzem:

  • badanie USG jamy brzusznej (pęcherza moczowego, nerek)
  • badanie „per rectum” (badanie prostaty przez odbytnicę)
  • pomiar poziomu wskaźnika PSA (badanie krwi)
  • morfologię i badanie moczu

Profilaktyka nowotworów urologicznych wśród kobiet obejmuje oprócz konsultacji z lekarzem:

  • badanie USG jamy brzusznej (pęcherza moczowego, nerek)
  • morfologię i badanie moczu
  • cytologię

Nie bagatelizujmy objawów ze strony układu moczowo-płciowego, jeśli pojawiają się nawracające infekcje czy problemy z oddawaniem moczu skonsultujmy to z urologiem. Pamiętaj rak daje objawy dopiero w zaawansowanych stadiach, dlatego nie czekaj, wykonuj regularnie badania profilaktyczne i bądź pewny swojego zdrowia.

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego wynosiła w 2012 roku ponad 5 100 u mężczyzn i prawie 1500 u kobiet. Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego stanowią u mężczyzn około 7 proc. zachorowań, u kobiet 2 proc. zachorowań. Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  pęcherza moczowego występuje po 50 roku życia (96 proc. zachorowań u mężczyzn i 95 proc. zachorowań u kobiet), przy czym ponad 60 proc. zachorowań u obu płci przypada na populację osób starszych (po 65. roku życia). Ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego wzrasta z wiekiem, przy czym u mężczyzn jest około 3-4 razy wyższe niż u kobiet. Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego powodują u mężczyzn około 5 proc. zgonów, u kobiet 2 proc. zgonów nowotworowych. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych pęcherza moczowego wynosiła w 2012 roku ponad 3 tys., z czego prawie 2500 u mężczyzn i ponad 600 u kobiet.

Nowotwory jądra stanowią 1,6 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn, przy czym  wśród młodych dorosłych (20-44 lat) są najczęściej występującym nowotworem (25 proc. zachorowań w tej grupie wiekowej). Większość zachorowań na nowotwory złośliwe jądra występuje między 20. a 39. rokiem życia (70 proc. zachorowań). Ryzyko zachorowania raka jądra gwałtownie  wzrasta po 15. roku życia osiągając szczyt  między około 30. roku życia. Wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64 lat) zachorowalność nieznacznie wzrastała w ciągu minionych trzech dekad. Jedyną grupą wiekową, w której zachorowalność wykazuje malejącą tendencję są mężczyźni po 65. roku życia. Nowotwory złośliwe jądra powodują u mężczyzn około 0,2 proc. zgonów nowotworowych. Nowotwory jądra są przyczyną 3 proc. zgonów nowotworowych u dzieci (0-19 lat). Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych jądra od połowy lat 60 XX wieku wzrosła prawie dwukrotnie. W 2012 roku stwierdzono 135 zgonów z powodu nowotworów jądra. Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych jądra występuje między 20. a 39. rokiem życia (55 proc.).  Po 40. roku życia liczba zgonów stabilizuje się na poziomie 4-6 w każdej kolejnej 5-letniej grupie wiekowej.

 *Dane epidemiologiczne pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów za rok 2012.