harakterystyczne dolegliwości to: świsty w oskrzelach, duszność, ucisk w klatce piersiowej i nawracający kaszel, związany ze śluzem w oskrzelach. Jedną z jej odmian jest astma atopowa alergiczna. Wstępuje z alergią pokarmową oraz wziewną (np. pyłki roślin, odchody roztoczy).

Na świecie choruje na astmę prawie 300 mln ludzi, co stanowi 6% całej dorosłej populacji. U dzieci do 14 roku życia zachorowalność na to schorzenie wynosi około 10%. Jeszcze niedawno w polskich badaniach stwierdzono występowanie astmy u 8,6% dzieci. Ze względu na zanieczyszczenie środowiska chorych na astmę cały czas przybywa. Można być krok przed astmą. Niezbędne jest stosowanie leków, zaleconych przez lekarza oraz regularne wizyty, ponieważ leczenie jest na bieżąco dostosowywane do stopnia kontroli na chorobą. Pomaga także zdrowe odżywanie, oparte na naturalnych produktach, z wykluczeniem alergenów. Badania wskazują, że aktywność fizyczna, dostosowana do własnych możliwości, zapobiega rozwojowi astmy. Chorzy powinni stosować profilaktykę antyroztoczową, gdyż jest to potwierdzona naukowo prewencja zaostrzeń astmy. W miarę możliwości należy chronić się przed alergenami powietrznopochodnymi. Zadbajmy także o relaks, bo stres zdecydowanie nasila objawy astmy. Bądźmy stale o krok przed astmą.