Ból towarzyszący wrażliwości, spowodowany jest odsłonięciem kanalików zębinowych i aktywacją włókien nerwowych. Towarzyszące dolegliwości bólowe wiążą się z dyskomfortem, gdyż pojawiają się nagle, najczęściej w trakcie 
spożywania zimnych, słodkich lub kwaśnych 
napojów i pokarmów, podczas szczotkowania zębów czy ekspozycji na niską temperaturę. Dolegliwości mają charakter ostry, umiejscowiony i szybko mijają.

Zjawisko wrażliwości zębiny częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn i występuje głównie w okolicy przyszyjkowej zębów. 
W 90% wrażliwe powierzchnie zlokalizowa-
ne są w okolicy brzegu dziąsłowego stro-
ny policzkowej. Wrażliwość towarzyszy ubyt-
kom niepróchnicowego pochodzenia, recesji dziąseł, nieprawidłowemu położeniu 
zębów i chorobom przyzębia. Często występuje w miejscach utraty szkliwa wywołanego starciem, lub działaniem kwasów.

Czynniki sprzyjające wystąpieniu wrażliwości to niewłaściwe nawyki żywieniowe i higieniczne oraz uprawianie parafunkcji. Wrażliwość zębów pojawia się po spożyciu znacznych ilości kwaśnych pokarmów
i napojów, np. świeżych owoców, soków owocowych oraz po nieprawidłowym szczotkowaniu zębów. Wrażliwość zębiny 
występuje częściej w okresie ciąży, rekonwalescencji, w stanach przepracowania, u osób 
pracujących w szkodliwych warunkach i pro
wadzących stresujący tryb życia oraz po zabiegach wybielania zębów. Bóle o cha-
rakterze wrażliwości zębów są często powodem zgłaszania się pacjentów do stomatologa, który zwraca uwagę na poprawność techniki szczotkowania zębów, stosowaną dietę, szczególnie jej kwasowość, oraz przestrzega przed wykonywaniem zabiegów szczotkowania zębów po spożyciu kwaśnych pokarmów. Lekarz pomaga ustalić przyczyny wrażliwości oraz zleca stosowanie past do zębów typu „sensitive” min. 
2 razy dziennie. Może również zaproponować profesjonalne środki lecznicze stosowane w leczeniu wrażliwości zębiny, 
powodujące zablokowanie kanalików zębinowych i eliminujące ruch płynu oraz redukcję wrażliwości receptorów nerwo
wych. W leczeniu wrażliwości zębiny można 
stosować także ozono- lub laseroterapię.