Duże znaczenie ma również specyfika choroby w obu grupach wiekowych. U małych dzieci astma ma najczęściej charakter epizodyczny. Są okresy, gdy dziecko ma dolegliwości, sprowokowane często infekcją wirusową lub kontaktem z alergenem i długie okresy remisji, kiedy nie występują żadne objawy choroby. U osób starszych, gdy astma jest już chorobą przewlekłą, objawy pojawiają się codziennie, pod wpływem, np. zmiany temperatury powietrza, użycia kosmetyku, kurzu itd.

Wdech i wydech

Jedną z form podawania leków przeciwastmatycznych są inhalacje. Wydaje się to proste, ale tylko 70 procent chorych potrafi zrobić to prawidłowo. Aby lek dostał się do oskrzeli, pacjent musi skoordynować wdech i wydech z aplikacją dawki leku.  Najwięcej problemów nastręcza to dzieciom i osobom po 65. roku życia. Dlatego też, aby leczenie było skuteczne, pacjent, 
w czasie każdej wizyty, powinien być pouczony, jak prawidłowo aplikować sobie lek. Lekarz powinien sprawdzić, czy pacjent poprawnie radzi sobie z tym zadaniem. W sytuacji, gdy pomimo wielu prób pacjent nie potrafi prawidłowo aplikować leku, lekarz powinien rozważyć inną formę jego podawania.

Większa precyzja terapii

Nebulizacja, czyli podawanie płynnego leku w postaci rozpylonej mgły jest dobrym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy nie radzą sobie 
z klasyczną inhalacją. Z medycznego punktu widzenia to również forma inhalacji, ale o wiele wygodniejsza dla pacjenta. Nebulizator podaje lek w postaci aerozolu, dlatego wystarczy, aby chory normalnie oddychał przez specjalny ustnik lub maseczkę. Ma to ogromne znaczenie terapeutyczne, ponieważ 
w tej formie lek może być skutecznie podany każdemu pacjentowi, nawet noworodkowi. Co więcej, 
stosując nebulizację można dobrać terapię do indywidualnych potrzeb chorego. Na rynku dostępne są też „kieszonkowe” urządzenia
tego typu. Można więc, bez obaw 
wybrać się w daleką podróż i bez pro-
blemu przyjmować w razie potrzeby odpowiednią dawkę leku. Przy stosowaniu nebulizacji nie jest konieczne skoordynowanie oddychania z podaniem dawki leku. W rezultacie likwiduje ona problem nieskuteczności terapii, która u 30 procent chorych wynika z nieumiejętnego korzystania z inhalatora.

Nie tylko dla astmatyków

Nebulizację z powodzeniem można stosować także przy innych schorzeniach układu oddechowego. Wskazaniem do stosowania nebulizacji może być równieża przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli czy mukowiscydoza. Wykorzystując nebulizator można podawać sterydy, antybiotyki, stężoną sól fizjologiczną, która doskonale oczyszcza oskrzela, 
a także zatoki.