W postaci lekkiej i umiarkowanej zapobiegamy postępowi choroby, podając leki 
w celu opanowania objawów, głównie duszności i kaszlu. W ciężkiej postaci oprócz leków, ważna jest też edukacja, rehabilitacja  oraz właściwe odżywianie. Skuteczne leczenie obejmuje poprawę tolerancji wysiłku, zapobieganie i leczenie powikłań, zaostrzeń choroby, szczególnie wymagających hospitalizacji. Ustalając plan leczenia, należy brać pod uwagę korzyści i ryzyko dla pacjenta oraz koszty dla chorego, rodziny 
i całego społeczeństwa.

Czy leki stosowane w leczeniu POChP są skuteczne i ile kosztują?

Skuteczny lek i skuteczność leczenia to dwie różne sprawy. Obok skuteczności i bezpieczeństwa leków, kluczem do sukcesu jest ich systematyczne przyjmowanie wg wskazówek lekarza. Leki na POChP nie wpływają na naturalny przebieg choroby, ale ich regularne stosowanie zmniejsza liczbę zaostrzeń i poprawia jakość życia. Konieczność przyjmowania wielu leków powoduje, że pacjent wybiera te, które mu najbardziej odpowiadają. Istotne znaczenie ma częstość podawnia. Ostatnio zarejestrowane nowe leki stosowane raz dziennie, tj. indakaterol i roflumilast, znacząco mogą poprawić jakość leczenia, czyniąc je tym samym skuteczniejszym. 
W Polsce, jak stwierdzono w badaniach własnych, średni koszt leczenia pacjenta w specjalistycznej poradni chorób płuc,  wynosi ponad 4 tys. zł w skali roku. 40 proc. tej kwoty stanowi koszt zaostrzeń, a 60 proc. koszt leczenia przewlekłego. Średni koszt leków przypadający na jednego chorego, pokazany z perspektywy społecznej (bez refundacji), przekracza 1 600 zł. Zwróćmy uwagę na to, że chorzy na POChP  to w większości emeryci i renciści. Dopłaty pacjentów do leków w Polsce należą do najwyższych w Europie.

Czy w tym zakresie dokonuje się jakiś postęp?

Z uwagi na przewlekły i zróżnicowany przebieg choroby sytuacja jest złożona. Budżet przeznaczony na refundację leków zawsze będzie ograniczony. Istotne jest aby państwo finansowało leki o udowodnionej sktuteczności i bezpieczeństwie, które dzięki temu zmniejszą częstość powikłań, hospitalizacji i zaostrzeń, a tym samym mogą generować oszczędności i korzystnie wpływać na budżet. 
Postępem będzie stworzenie zintegrowanej opieki nad pacjentem 
z POChP obejmującej profilaktykę, rozpoznanie i leczenie oparte na dowodach naukowych i międzynarodowych standardach  postępowania.