POChP to przewlekle postępująca choroba związana ze specyficznym procesem zapalnym. Najważniejsze czynniki ryzyka to palenie papierosów i wdychanie szkodliwych pyłów i gazów. Przewlekłe zapalanie przebiega nie tylko w płucach, ale także w całym organizmie. Charakterystyczną cechą POChP jest jej indywidualny przebieg z okresami stabilności 
i zaostrzeń objawów. Każde kolejne zaostrzenie przyspiesza postęp choroby, czyli nasila upośledzenie wydolności oddechowej pacjenta. Głównym objawem choroby jest kaszel, odkrztuszanie, duszność początkowo przy wysiłku, z postępem choroby pojawiająca się także 
w spoczynku. Do objawów pozapłucnych zaliczamy ogólne złe samopoczucie, zanik mięśni oraz niedomaganie prawej komory serca. W POChP dochodzi do nieodwracalnych zmian w obrębie oskrzeli 
i płuc (przewlekłego zapalenia oskrzeli i/lub rozdemy płuc). Nie potrafimy wyleczyć trwałych zmian, zlikwidować zniszczeń, jakie dokonały się w płucach. Dlatego też, tak trudno leczyć chorych.

Krótkie i proste pytania

Test Oceny POChP składa się z 8 pytań, na które bez problemu może odpowiedzieć każdy pacjent. Chory „opisuje” swoje dolegliwości
w skali od 0 do 5 (np. im bardziej dokuczliwy kaszel, tym wyższą cyfrę zakreśla, od O - nigdy nie kaszlę, do 5 – kaszlę cały czas). Inne pytania dotyczą wykrztuszania, ucisku w klatce piersiowej, duszności, energii do działania i snu. Zsumowane punkty za odpowiedzi na poszczególne pytania Testu Oceny POChP pozwalają lekarzowi lepiej ocenić, w jaki sposób choroba wpłynęła na samopoczucie chorego i jaki jest jego stan kliniczny. Powtarzanie testu przed kolejną wizytą kontrolną pozwala tez określić czy stosowane dotychczas leczenie jest skuteczne, czy tez należy je skorygować.

Wzajemne zrozumienie

Warunkiem dobrego porozumienia lekarz-pacjent, niezwykle istotnego dla całego procesu diagnozowania 
i leczenia jest precyzyjne zrozumienie przez pacjenta zadawanych mu pytań. Dlatego Test Oceny POChP 
zawiera proste pytania, sformułowane zrozumiałym dla każdego językiem. Dla przykładu, jeśli zapytam chorego czy ma duszność, chory nie zawsze zrozumie znaczenie tego terminu medycznego. Ale, gdy zapytam, czy ma zadyszkę – wszystko staje się jasne. Wypełniając test chory może „zebrać” 40 punktów. Dla lekarza jest to informacja, że ma do czynienia ze znacznym zaawansowaniem choroby, która już spowodowała w organizmie duże, nieodwracalne zmiany. W takiej sytuacji można powiedzieć, że POChP 
w znaczący sposób wpłynęła na obniżenie jakości życia pacjenta, ograniczyła jego samodzielność. Im mniej punktów, tym łagodniejszy przebieg choroby i tym większa szansa na uzyskanie poprawy jakości życia chorych i zwolnienie tempa postępu POChP za pomocą odpowiednio dobranego leczenia 
i zastosowania go już we wczesnych okresach choroby.

Róbmy testy

Test Oceny POChP został niedawno opracowany przez międzynarodową grupę ekspertów. W Polsce nie jest jeszcze stosowany. Dotychczas nie mięliśmy prostego narzędzia do oceny stanu zdrowia chorych, występowania objawów klinicznych, określenia ich zmian nasilenia, 
a także do obserwacji skuteczności leczenia. Wydaje się, że test powinien znaleźć trwałe miejsce, jako przydatna pomoc w bardzo trudnym leczeniu chorych na POChP.