Teren Polski podzielony został na cztery regiony w zależności od warunków pogodowych, sezonu wegetacji roślin i grzybów oraz wynikających z tego różnic w czasie narażenia na alergeny (zainteresowanym polecam stronę Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych www.alergen.info.pl). Region I, gdzie okres występowania alergenów jest najdłuższy, obejmuje Dolny Śląsk i Lubuskie. Region II to  Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Łódzkie, Małopolska i Podkarpacie. Region III obejmuje Pomorze, Warmię, Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyznę. W regionie IV (Suwalszczyzna i regiony górskie) alergeny roślin i grzybów pojawiają się najpóźniej i najszybciej ich koncentracja w powietrzu zanika. Alergia na grzyby dotyczy głównie osób mieszkających na terenach o większej wilgotności, obszarów nadmorskich, położonych wzdłuż rzek. Znanym zjawiskiem jest zwiększanie się częstości zaostrzeń astmy u chorych po burzach czy intensywnych opadach deszczu. Objawy zaostrzenia alergii po kontakcie z skoszoną trawą, bądź podczas spacerów w parku z warstwą jesiennych liści wywołane są najczęściej przez alergeny grzybów bytujące na roślinach. Dobrą wiadomością dla chorych jest możliwość przyczynowego leczenia alergii na pyłki traw, bylicę, spory Alternaria i Cladosporium jaką daje immunoterapia swoista – metoda leczenia pozwalająca zmniejszyć ryzyko rozwoju astmy u chorych na alergiczny nieżyt nosa, zmniejszyć ryzyko zaostrzenia astmy, pozwalająca uzyskać kontrolę choroby mniejszą dawką leków. Niestety jej zastosowanie w naszym kraju zdecydowanie nie odpowiada potrzebom chorych.

Okres zimowo-wiosenny to czas chłodów. Z tego powodu częściej zamykamy okna i ograniczamy wietrzenie pomieszczeń. W ten sposób narażamy się na kontakt z alergenami wewnątrzdomowymi – kurzem, sierścią zwierząt, zarodnikami grzybów, substancjami chemicznymi znajdującymi się w naszych domach. Badanie Epidemiologii Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP), kierowane przez Profesora Bolesława Samolińskiego i uznawane za jedno najlepszych badań w zakresie alergii w świecie, wskazuje na  kurzu jako główny alergen wywołujący objawy u 15 proc. populacji naszego kraju. Alergia na grzyby wewnątrzdomowe związana jest z zwiększoną wilgotnością pomieszczeń i złą wentylacją. Jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy, ciężkiego jej przebiegu, w tym zaostrzeń wymagających hospitalizacji. Leczenie alergii to nie tylko farmakoterapia i immunoterapia ale też eliminacja narażenia na alergeny, którą każdy z nas może zastosować w okresie jesieni poprzez wietrzenie pomieszczeń, a często również poprzez remont pomieszczeń i eliminację wilgoci, zastosowanie sprawnej wentylacji. W skrajnych przypadkach po pomoc można udać się do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (SANEPID), które dysponują możliwością oznaczenia gatunków grzybów bytujących w pomieszczeniu, pracownicy stacji mogą też pomóc w doborze skutecznych metod eliminacji zagrożeń. Dodatkowym czynnikiem środowiskowym, który zaostrza objawy chorób układu oddechowego jest narażenie na pyły związane z ogrzewaniem pomieszczeń domowymi kotłami opalanymi paliwem stałym. W wielu miejscach Polski istnieją instytucje monitorujące jakość powietrza, np. fundacja ARMAAG w Trójmieście. W okresach obniżenia temperatury powietrza stwierdzane są podwyższone stężenia cząstek pyłu PM10, które pochodzą z kotłowni i są czynnikiem drażniącym i wywołującym u podatnych osób, objawy astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W tym świetle cenne są inicjatywny niektórych miast, np. Krakowa, mające na celu ograniczenie tego typu ogrzewania, na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań.

Dodatkowym czynnikiem powodującym nasilenie objawów w okresie jesienno-zimowym jest zwiększone narażenie na zakażenia. Z początkiem roku szkolnego i przedszkolnego, nawet dziecko z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym może zachorować na infekcję układu oddechowego. Czynnikiem dodatkowo obciążającym sprawne działanie układu immunologicznego dziecka jest jego przemęczenie – dojazdami, zajęciami dodatkowymi, wieczorami spędzonymi przed komputerem. W tym czasie szczególnie pamiętajmy o higienie snu i odpoczynku zarówno nas jak i naszych pociech. U chorych na alergie, astmę, a także u dorosłych cierpiących z powodu POChP zakażenia układu oddechowego stanowią jeden z głównych czynników zaostrzenia choroby. W związku z tym chorym zaleca się stosowanie szczepienia przeciw grypie, możliwe jest również stosowanie szczepienia przeciw pneumokokom, a także preparatów zwiększających odporność na inne zakażenia bakteryjne. Niestety podobnie jak w przypadku immunoterapii alergenowej, szczepienia nie są stosowane w Polsce u wielu chorych, którzy odnieśliby korzyść z tej metody leczenia. Należy pamiętać, że szczepienia nie zapobiegają zachorowaniu na zakażenie, w przypadku grypy można to osiągnąć poprzez higienę i częste mycie rąk. Dzięki szczepieniom zmniejsza się liczba ciężkich powikłań zakażeń, które mogą prowadzić do fatalnych konsekwencji.