• W Polsce choruje 2,5 mln osób ale tylko 500 tys. wie że ma POChP i przyjmuje leki.
  • 80 proc. chorych nie wie że u podstawy ich duszności leży POCHP.
  • Oni maja szanse umrzeć 10 lat wcześniej niż ich rówieśnicy bez POChP.

Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc rozpoznajemy najczęściej w grupie osób po 40 roku życia aktywnie palących tytoń lub takich, które wcześniej paliły przez wiele lat. Bierne palenie ma także charakter obciążający ryzykiem rozwoju POChP. Według statystyk spośród osób palących tytoń 40 proc. ma szansę zachorować na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Chorzy na POChP kaszlą i okresowo odksztuszają gęstą plwocinę. Niestety osoby palące tytoń nie przejmują się przewlekającym się kaszlem uważając go za objaw „oczyszczania się” płuc. Osoba niepaląca, kaszląc kilka dni poszukuje odpowiedzi dlaczego tak się dzieje. Palacz kaszląc wiele lat znajduje usprawiedliwienie dla swoich objawów, co powoduje, że dopiero wykonując badanie spirometryczne rozpoznajemy chorobę - niestety czasami w ciężkiej postaci.

Rzuć palenie!

Główne czynniki ryzyka wystąpienia POChP to palenie tytoniu i oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Narażenie zawodowe na szkodliwe pyły, gazy i dymy może także powodować rozwój choroby. Dzieje się tek w około 30 proc. zachorowań. Dym tytoniowy wnikający do płuc wywołuje nadmierną odpowiedź obronną organizmu –przewlekłe zapalenie - prowadzące do włóknienia małych dróg oddechowych i uszkodzenia miąższu płucnego (powodując rozedmę). W zakresie obwodowych dróg oddechowych dochodzi do pogrubienia ścian i włóknienia około oskrzelowego, co wraz z wysiękiem zapalnym doprowadza do rozwoju zwężenia światła oskrzeli.

Typowe objawy POCHP takie jak kaszel, duszności, wykrztuszanie plwociny mogą towarzyszyć chorobie, ale ich brak nie jest ograniczeniem przy stawianiu rozpoznania. W większości przypadków rozpoznanej POChP jeden z wyżej wymienionych objawów był zgłaszany lekarzowi prowadzącemu.

Chorzy z POChP dostosowują swoje życie do przebiegu choroby, która nie powstaje z dnia na dzień. Lata palenia i przewlekający się proces zapalny wpływają na zachowanie chorego. Stopniowo rezygnuje on z aktywności i przyzwyczaja się do ograniczeń wywołanych objawami choroby. Przewlekłe niedotlenienie organizmu wraz z często występującymi zaburzeniami krążenia mózgowego może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych oraz zmian nastroju i zachowania (nerwica lub depresja).

Leczenie bezwzględnie wskazane

Leczenie POChP to w większości terapia lekami wziewnymi. Leczenie wziewne to nie terapia tabletkami. Jeśli inhalator zastosujemy bez odpowiedniego szkolenia w 50-70 proc. przypadków zostaną zastosowane w sposób błędny. Każdy chory powinien przejść instruktarz poprawnego stosowania inhalatorów, najlepiej w specjalnych szkołach oddechu. Odpowiednio dobrane leki wziewne jeśli chory stosuje je prawidłowo są podstawa leczenia POChP. Wszelkie nagłe zmiany w zakresie inhalatora lub sposobu terapii powodują zwiększenie ryzyka zaostrzenia choroby i negatywnie wpływają na jakość życia chorych. Przewlekła obturacyjna choroba płuc to choroba wielonarządowa rozpoczynająca się w płucach, ale dotykająca również: układ krążenia, układ krzepnięcia, układ mięśniowy, układ kostny, ośrodkowy układ nerwowy. Im dłużej trwa, tym większe spustoszenie powoduje w całym organizmie. Wcześnie rozpoznana daje nadzieje na normalne życie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo również na stronie www.astma-alergia-pochp.pl