News
Wyzwanie: równouprawnienie
Praktyki dyskryminacyjne wobec kobiet to w miejscu pracy problem, który dotyczy zarówno kwestii nierównej płacy, dostępu do wykonywania określonych zawodów, ale także molestowania czy dyskryminacji ze względu na posiadanie dzieci. Jak z tym walczyć?
News
Imigranci, prawa kobiet i ciągła walka
Dr Shirin Ebadi przeżyła rewolucję, która doprowadziła do drastycznego ograniczenia wolności kobiet w Iranie. Od tego czasu stale walczy o złagodzenie praw dyskryminujących kobiety i przestrzeganie praw człowieka. Z Kompendium CSR rozmawia o tej walce, o tym, co zmieniła w jej pracy Pokojowa Nagroda Nobla, i w jaki sposób Europa powinna działać wobec zjawiska kryzysu imigracyjnego.