Home » immunologia 3 » II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku
immunologia 3

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku to wydarzenie organizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, skupiające naukowców, doktorantów oraz studentów. Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinach diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi zmagającymi się z chorobami rzadkimi. Prowadzona dyskusja będzie również dotyczyć aspektów prawnych, bioetyki oraz roli zdrowia publicznego.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego. Ponadto, będzie możliwość zgłoszenia publikacji do monografii naukowej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji specjalistów nauk medycznych, lekarzy, fizjoterapeutów, farmaceutów, genetyków, biologów molekularnych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów biomedycznych, enzymologów, ale także technologów, prawników, psychologów, pedagogów oraz specjalistów z dziedziny zdrowia publicznego.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się w dwóch turach: I tura trwa do 12 grudnia 2018 roku, a II tura do 1 lutego 2019 roku.

Organizatorzy Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.konferencja-chorobyrzadkie.pl.

Next article