Home » Immunologia » O czym powinni pamiętać pacjenci z PNO w czasie pandemii?
Immunologia

O czym powinni pamiętać pacjenci z PNO w czasie pandemii?

pacjenci-z-PNO-w-czasie-pandemii

Marcin Ziętkiewicz

Zastępca ordynatora Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Specjalista chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej.

U niektórych pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO) występuje zwiększone ryzyko infekcji. Tym samym w dobie COVID-19 chorzy muszą pamiętać o szczególnych zasadach ochrony.

Czy pacjenci z PNO są bardziej narażeni na zakażenie SARS-CoV-2?

COVID-19 jest nową chorobą, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy pacjenci z PNO są bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Powstało już kilka oficjalnych stanowisk organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką niedoborów odporności, w których podano, że na podstawie tego, co obecnie wiemy o COVID-19, na ten moment nie ma zwiększonego ryzyka zakażenia wśród pacjentów z PNO. Warto podkreślić, że w ogólnoświatowym rejestrze pacjentów z PNO zakażonych COVID-19 do kwietnia br. zarejestrowano tylko 15 pacjentów.

Jednak czy to nie jest tak, że skoro pacjenci z PNO mają problem z odpornością, to jest równoznaczne z tym, że w ich przypadku ryzyko zachorowania jest większe?

Logicznie myśląc, tak może być, jednak należy pamiętać, że na tę chwilę nie ma wiarygodnych danych, które mogą to potwierdzić. Warto też pamiętać, że PNO obejmują grupę kilkuset schorzeń, które mają zróżnicowany obraz kliniczny. Niektóre niedobory nie manifestują się większą skłonnością do infekcji, a np. zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów lub schorzeń autoimmunologicznych. Aby jednak zminimalizować ryzyko zakażenia pacjenci z PNO, szczególnie staranie powinny przestrzegać zaleceń dotyczących zasad higieny, stosowania środków ochronny osobistej czy zachowania dystansu społecznego.

Pacjenci z PNO często mają także choroby towarzyszące takie jak astma. Czy one zwiększają ryzyko zachorowania?

Niektórzy pacjenci z PNO, zwłaszcza ci z zaburzeniami produkcji przeciwciał, faktycznie mają różne powikłania ze strony układu oddechowego. Tym pacjentom często może towarzyszyć na przykład astma, ale też przewlekłe, nawracające infekcje układu oddechowego, co sprawia, że mogą oni gorzej funkcjonować. W takich sytuacjach można podejrzewać, że ryzyko zachorowania na COVID-19 może być większe.

Jak wygląda leczenie pacjentów z PNO w czasie pandemii?

Obecnie nie istnieją zalecenia, które informowałyby o konieczności intensyfikacji terapii u tych chorych. Tym samym pacjent z PNO powinien stosować obecnie identyczne leczenie, jak przed pandemią, co jest ważne, by zachować konieczną kontrolę chorób współistniejących takich jak np. astma.

A czy pacjenci stosujący w czasie pandemii immunoglobuliny zyskują odporność na koronawirusa?

Jedna dawka immunoglobuliny powstaje z surowicy krwi kilku tysięcy dawców. Jeśli byłyby w niej przeciwciała przeciw SARS-CoV-2, to faktycznie mogłyby one zwiększać odporność. Dodatkowo proces produkcji takiej dawki trwa kilka miesięcy, więc istnieje małe prawdopodobieństwo, że surowica użyta do produkcji pochodzi od osób, które przechorowały COVID-19. Oznacza to, że stosowane obecnie immunoglobuliny nie zawierają tych przeciwciał lub zawierają ich bardzo mało i co za tym idzie, nie chronią przed koronawirusem. Ważne jest jednak regularne stosowanie zalecanych dawek przeciwciał, aby nie dopuścić do wystąpienia m.in. zakażenia dróg oddechowych, co niewątpliwie zwiększyłoby ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

A jeśli chodzi o profilaktykę chorób układu oddechowego u pacjentów z PNO w dobie COVID-19 – o czym powinni pamiętać?

Pacjenci z pierwotnymi niedoborami odporności powinni unikać skupisk ludzkich oraz szczególnie dbać o higienę i często dezynfekować ręce. O ile to nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia, należy rozważyć przełożenie wizyty w poradniach lub skorzystać z teleporad. W czasie rozmowy z lekarzem warto, aby pacjent z PNO poinformował o swoich zaburzeniach odporności. Należy regularnie przyjmować zalecane dawki leków oraz immunoglobulin. Długotrwała izolacja wpływa negatywnie na kondycję psychiczną, co może również obniżyć odporność. Warto o tym pamiętać i zadbać również o tę sferę życia. Należy również na bieżąco śledzić aktualne zalecenia odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. Warto również skontaktować się z prowadzącym immunologiem klinicznym, który najlepiej zna indywidualną sytuację pacjenta.

Next article