Home » Immunologia » Przeszczep to szansa. Jak wygląda transplantacja w dobie COVID-19?
transplantologia

Przeszczep to szansa. Jak wygląda transplantacja w dobie COVID-19?

Alicja Dębska-Ślizień

Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Profesor i kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Obecna sytuacja wymusza wdrożenie dodatkowych procedur medycznych w ośrodkach i poradniach transplantologicznych. Jest kilka kwestii, o których szczególnie muszą pamiętać pacjenci przed i po przeszczepie.


Jak wygląda życie pacjenta po przeszczepie?

Pacjent, który został przeszczepiony musi być bardzo dobrze wyedukowany, bo chociaż przeszczep to ratunek dla życia, dający nowe możliwości i wyzwania, to jest to także poważna, specjalistyczna procedura, która wymaga od niego, by samodzielnie radził sobie z pojawiającymi się dolegliwościami, w porę zauważał niepokojące objawy i wiedział, co w takich sytuacjach zrobić. Mówiąc ogólnie przeszczepienie nerki umożliwia aktywne życie co oznacza, że pacjenci pracują, uczą się, wychowują dzieci i pełnią swoje role społeczne. Pacjenci przyjmują jednak leki immunosupresyjne, które redukują ryzyko odrzucania ale predysponują do infekcji i innych powikłań. Istotne jest także, by po transplantacji pacjenci pamiętali o wizytach kontrolnych oraz stosowali ogólnie zdrowy i higieniczny tryb życia.

Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat transplantologii? Gdzie możemy szukać wiarygodnych informacji?

Przede wszystkim to, że przeszczep to szansa na nowe życie, w którym można m.in. wrócić do dawnych aktywności, podróżować lub założyć rodzinę. Należy jednak pamiętać, że to poważna procedura, dlatego w razie pytań lub wątpliwości zawsze zgłaszać je lekarzowi. Wsparciem służą także serwisy współpracujące z ośrodkami transplantacyjnymi, gdyż ma się wtedy pewność, że strony internetowe lub też pomoce wydawane w formie poradników, broszur, ulotek itd. są rzetelne i kompleksowe, dzięki czemu stanowią cenne źródło wiedzy dla osób przed i po przeszczepie.

Jak ośrodki transplantacyjne przygotowują się do transplantacji w czasie pandemii COVID-19?

Restrykcje w tych miejscach zawsze były znaczne, jednak obecnie są jeszcze bardziej zaostrzone. Wprowadzono procedury medyczne, które zmniejszają ryzyko infekcji oraz rozprzestrzeniania się koronawirusa SAR-CoV-2. I tak np. u każdego dawcy przed pobraniem narządów wykonywany jest test na jego obecność oraz badanie tomokomputerowe klatki piersiowej. Procedury rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy uzyskane wyniki są prawidłowe. U biorcy także wykonane są wspomniane badania. Biorca dodatkowo musi podpisać świadomą zgodę na przeszczep w czasie pandemii.

Osoby po przeszczepieniach są szczególnie narażone na zakażenie. Jak powinni postępować pacjenci po transplantacjach oraz opiekujący się nimi lekarze? Gdzie pacjenci po przeszczepieniu mogą znaleźć wiedzę na ten temat?

Przede wszystkim muszą pamiętać o stosowaniu zasad przekazanych w procesie edukacji oraz ustalonych z lekarzem prowadzącym i dotyczącym m.in. leczenia immunosupresyjnego, regularnych wizyt lub teraz częściej teleporad oraz stosowania tych samych zasad, co reszta społeczeństwa, w tym zasady DDM (dystans, dezynfekcja i maseczka). Należy też pamiętać, by nie podejmować samodzielnie decyzji związanych np. ze stosowaniem leków czy wykonywaniem zaplanowanych badań laboratoryjnych. Bardzo ważne jest także to, by pacjenci nie przyjeżdżali do ośrodków bez zapowiedzi, a tym bardziej, jeśli mają objawy infekcji COVID-19. Sytuacja chorych zarówno przed przeszczepem, jak i pacjentów po procedurze w czasie pandemii może być skomplikowana, dlatego jeśli mają wątpliwości mogą je rozwiać np. na portalach typu Biorcy życia lub Życie po przeszczepie, bądź w razie konieczności, kontaktować się telefonicznie z poradnią.

Next article