Home » Innowacyjna medycyna » Pandemia COVID-19 udowodniła – bez innowacji nie ma postępu w medycynie
Innowacyjna medycyna

Pandemia COVID-19 udowodniła – bez innowacji nie ma postępu w medycynie

Bogna Cichowska-Duma
Bogna Cichowska-Duma

Bogna Cichowska-Duma

Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Kiedy cały świat opanowała pandemia COVID-19, życie nas wszystkich zmieniło się nie do poznania. Niepokój o zdrowie własne i najbliższych oraz niepewność zdominowały naszą codzienność i sprawiły, że wszyscy z nadzieją wypatrywaliśmy antidotum – skutecznego leku, albo szczepionki, które pozwolą nam wrócić do normalności. Pandemia udowodniła jak ważny jest postęp w medycynie, jak istotne są prace badawcze, które pomagają walczyć z nowymi patogenami i coraz skuteczniej leczyć wiele chorób. Kryzys zdrowotny pokazał również jak silny i wydolny system ochrony zdrowia potrzebny jest dla utrzymania rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego. Aby poprawiać efektywność opieki zdrowotnej, warto sięgać po nowoczesne metody zarządcze, rozwiązania z zakresu e-zdrowia i otworzyć się na zupełnie nowe podejście w opiece nad pacjentami.


Nadzieja w innowacji

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci byliśmy świadkami ogromnego postępu w leczeniu chorób zarówno powszechnie występujących, jak i rzadkich. Sukcesy terapeutyczne w dużej mierze zawdzięczamy rozwojowi farmakoterapii¹. Dane wskazują, że w tym okresie to leki przyczyniły się w 73 proc. do wzrostu średniej oczekiwanej długości życia.

Prace w laboratoriach firm farmaceutycznych nad nowymi możliwościami leczenia trwają nieprzerwanie od dziesięcioleci. To dzięki rozwojowi nowych leków wiele chorób śmiertelnych możemy dziś uznać za choroby przewlekłe, a wiele chorób nieuleczalnych, umiemy już dziś wyleczyć. Jednak dopiero czas pandemii COVID-19 sprawił, że wysiłki innowacyjnej branży farmaceutycznej zostały dostrzeżone.

Jesteśmy świadkami bezprecedensowego zaangażowania innowacyjnych firm farmaceutycznych, które w ciągu zaledwie 12 miesięcy od zidentyfikowania pierwszego zakażenia COVID-19, dzięki współpracy na poziomie naukowym, produkcyjnym i logistycznym przy ważnym wsparciu ze strony instytucji Unii Europejskiej, rządów krajów członkowskich oraz organów regulacyjnych, były w stanie wyprodukować i dostarczyć na rynek pierwsze szczepionki. W niecały rok dzięki wytężonej pracy powyższych podmiotów oraz międzynarodowej solidarności świata nauki mamy dostępne szczepionki przeciw COVID-19, których opracowanie w standardowych okolicznościach zajęłoby co najmniej kilka lat.

Nowa rzeczywistość – nowe rozwiązania

Powrót do normalności i do wydolności systemu ochrony zdrowia po pandemii, wymaga jednak nie tylko rozwiązania samego kryzysu zdrowotnego – poprzez szeroką akcję szczepień przeciwko COVID-19. Wymaga również działań naprawczych. Tu niezwykle ważną rolę powinny odegrać nowoczesne technologie, w tym rozwiązania z zakresu e-zdrowia.

„Na całym świecie mamy tysiące przykładów, gdzie technologie informatyczne usprawniają opiekę nad pacjentem. Coraz lepiej umiemy kontrolować na odległość stan pacjenta, dzięki różnego rodzaju aplikacjom potrafimy zbierać i analizować dane medyczne, które ułatwiają współpracę z pacjentem i pozwalają lepiej zarządzać jego procesem terapeutycznym. Po takie rozwiązania warto coraz szerzej sięgać również w Polsce” – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

E-zdrowie do czasu pandemii rozwijało się w naszym kraju bardzo powoli. Przełomowe było wprowadzenie e-recepty, która w czasie pandemii okazała się zbawienna i zapewniła wielu pacjentom dostęp do potrzebnych leków. Dalej e-skierowania i próby wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Niepopularne przed pandemią tzw. teleporady, obecnie są na porządku dziennym. To jednak wciąż bardzo podstawowy wachlarz rozwiązań, ale idących we właściwym kierunku.

Dzięki bardziej zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym będziemy w stanie skuteczniej i mądrzej koordynować drogę pacjenta w systemie ochrony zdrowia – od profilaktyki, diagnozy, aż po leczenie, rehabilitację i kontrolę stanu zdrowia przy świadomym wykorzystaniu takiego rodzaju leczenia, które przynosi najlepsze efekty zdrowotne.


¹Obserwacje przeprowadzone w latach 2000-2009
Next article