Home » Innowacyjna medycyna » Rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii
Innowacyjna medycyna

Rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii

Paweł Zieliński

Paweł Zieliński

Kierownik Sprzedaży Veolia Water Technologies Sp. z o.o., Ekspert ds rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego

Przemysł farmaceutyczny stoi przed szeregiem wyzwań, jednak najważniejszym jest jak najlepsza ochrona pacjentów przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu farmacji na środowisko naturalne.


Wzrastająca liczba chorób, rosnące potrzeby społeczne i globalizacja to tylko niektóre z wyzwań, którym firmy farmaceutyczne muszą sprostać, zapewniając najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa produktów.

Tym samym, aby produkcja wody oczyszczonej, wody o wysokiej czystości, wody do wstrzykiwań oraz pary czystej była zgodna z międzynarodowymi standardami farmaceutycznymi i jednocześnie działalność była prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, konieczne jest wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych – podkreśla Paweł Zieliński – Kierownik Sprzedaży, ekspert Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Veolia Water Technologies jest dostawcą sprawdzonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę dla przemysłu farmaceutycznego i bio-technologicznego:

Orion® – system najnowszej generacji do oczyszczania wody dla przemysłu farmaceutycznego, produkcji leków generycznych, opieki zdrowotnej i biotechnologii. Generuje od 0,5 do 20 m3/h wody oczyszczonej, w tym tzw. zimnej WFI/HPW.

♦ IonProTM LX kompaktowy generator wody oczyszczonej (PW), łączy w sobie procesy zmiękczania, odwróconej osmozy, odgazowania membranowego i elektrodejonizacji (CEDI). Przeznaczony dla instalacji farmaceutycznych oraz stacji dializ o przepływie 0,5 do 1 m3/h.

♦ POLARIS – systemy produkcji wody do iniekcji (WFI) i pary czystej (CSG) dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Gama produktów WFI marki Polaris została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi GAMP, cGMP, ISPE i FDA, aby zapewnić najwyższą jakość produktu i obejmuje:

Destylatory wielokolumnowe/wieloefektowe Polaris MED – wykorzystujące technologię oddzielania skroplin, przeznaczone są do wytwarzania WFI (wody do iniekcji) z wody oczyszczonej od 50 do 15 000 l/h.

Destylatory wielokolumnowe
Polaris

Destylatory z kompresją pary Polaris VCD zdolne do wytworzenia do 15 000 l/h WFI ze zmiękczonej wody zasilającej.

Generatory czystej pary Polaris CSG – solidne i niezawodne rozwiązanie do wytwarzania pary, zgodne z regulacyjnymi testami jakości pary i destylatu. Modele standardowe dostępne o wydajności 50-10 000 kg/h. Dostępne są wersje wyposażone w dodatkowe skraplacze do niewielkiej i jednoczesnej produkcji pary oraz WFI.

Co można zyskać stosując rozwiązania Veolia Water Technologies?

Wszystkie rozwiązania Veolia Water Technologies do kompleksowej produkcji wody są zaprojektowane zgodnie z wytycznymi GAMP, cGMP, ISPE i FDA. Co więcej, spełniają one wymagania jakościowe wszystkich głównych farmakopei na świecie, w tym USP i Ph Eur, zapewniając spokój i gwarancję zgodności, niezależnie od tego, gdzie znajduje się zakład produkcyjny.

Dostarczane rozwiązania wodne są nie tylko wydajne, dzięki czemu klient może czerpać pożytek z każdej kropli wody, ale również niezawodne, co pomaga uniknąć kosztownych przestojów instalacji i systemów. Rozwiązania Veolia Water Technologies są gwarantem dostępności kluczowych mediów, poprawy zużycia wody, a także znacznego zwiększenia produktywności przy minimalnych nakładach kapitałowych.


Next article