Home » Neurologia 5 » Leczenie chorych na SM w Polsce a kwestia zatrudnienia
Neurologia 5

Leczenie chorych na SM w Polsce a kwestia zatrudnienia

Wszystko to, oprócz ogólnie złego stanu fizycznego pacjenta wpływa również na jego życie społeczne, a stopień niepełnosprawności staje się dla firm i pracodawców kluczowym wskaźnikiem zdolności do pracy. Potwierdza to ankieta przeprowadzona wśród młodych osób z SM w ponad 100 krajach na świecie – najistotniejszym problemem dla tej grupy okazała się być możliwość edukacji oraz zatrudnienia. Prowadzący sesję w czasie Konferencji EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) w Warszawie, Steven Bevan z UK, wskazywał na konieczność wsparcia przez lekarzy i pracodawców zatrudnienia osób z SM.

Baven podkreślił, że zarówno zatrudnienie, jak i stworzenie odpowiednich warunków zatrudnienia (np. elastyczne godziny pracy, edukacja znajomych i rodziny), jest niezwykle ważne w ocenie skuteczności terapii, gdyż wpływa na utrzymanie sprawności i funkcji poznawczych chorych. Badania przeprowadzone w 2010 r. w krajach europejskich wskazują zaś, że na obecny status zatrudnienia chorych z SM mają wpływ takie czynniki, jak: młodszy wiek, wyższe wykształcenie oraz – co niezwykle istotne – krótszy czas trwania choroby i powiązany z nim mniejszy stopień niepełnosprawności.

W Polsce sytuacja ta wygląda jednak zupełnie inaczej i postulaty o tym, że zatrudnienie jest funkcją sprawności są niejako ignorowane. Wiele mówi się o pracy dla niepełnosprawnych, ale tak naprawdę zbyt mało mówi się o zapobieganiu inwalidztwu. Wiąże się to oczywiście brakiem odpowiedniego leczenia. Według badań polskich ekspertów, średni czas od rozpoznania SM do rozpoczęcia leczenia wynosi średnio 4.0±3.9 lat podczas, gdy w innych krajach europejskich leczenie rozpoczyna się natychmiast. Podstawą jest zatem stworzenie nowego, stabilnego modelu leczenia chorych z SM, dostępnego od początku wykrycia choroby i świadomość, że dzięki właściwej i szybkiej terapii mogą być oni zdolni zarówno do normalnych codziennych obowiązków, jak pracy, która w dłuższej perspektywie utrzyma ich sprawność i funkcje poznawcze.

Next article