Home » Neurologia » Jak wygląda leczenie depresji wśród seniorów?
Neurologia

Jak wygląda leczenie depresji wśród seniorów?

senior-leczenie-medycyna
senior-leczenie-medycyna
Joanna Rymaszewska

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Klinika Psychiatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Depresja u osób starszych jest niezwykle częstą chorobą, której diagnoza i leczenie jest utrudnione przez inne schorzenia. Jak zatem postępować, by wprowadzić odpowiednią terapię?

Czy seniorzy, którzy podejrzewają u siebie depresję, zwracają się o pomoc do lekarza?

Tak jak u każdej innej osoby, tak i u seniorów ta samoświadomość jest różna. Część osób potrafi na tyle obserwować siebie i swój organizm, by zauważyć, że dzieje się coś niepokojącego. Obecnie seniorzy mają dostęp do informacji o depresji (także dzięki mediom). Niestety w czasie depresji samoobserwacja może być zaburzona, zniekształcona. Często zdarza się, że osoba starsza chorująca na depresję jest apatyczna, pozbawiona zainteresowania światem i sobą. niepokojące zmiany mogą zauważyć bliscy, nawet podczas rozmowy przez telefon, gdy słyszą, że ton głosu osoby starszej jest inny (wolniejszy, cichszy), a tematów do rozmów jest mniej. Może być także odwrotnie – seniorzy w depresji mogą być poddenerwowani, zaniepokojeni, mieć problemy z koncentracją. Lekarze zaś mogą zauważyć objawy depresji u pacjenta, np. po krótkiej rozmowie, gdy pytają o samopoczucie, aktywność, sen i apetyt.   

Jakie objawy powinny zaniepokoić seniora? Kiedy leczenie depresji może prowadzić lekarz POZ, a kiedy psychiatra? 

Najtragiczniejsze objawy depresji to myśli samobójcze, a nawet próby odebrania sobie życia. Czasami depresja kryje się za objawami osłabienia, duszności czy skoków ciśnienia i bezsennością. Lekarz rodzinny, gdy nie czuje się na siłach, zawsze powinien kierować do psychiatry osobę, u której podejrzewa kryzys psychiczny. Na szczęście, dzięki powszechnym szkoleniom i interdyscyplinarnym konferencjom jest stała wymiana doświadczeń między psychiatrami a specjalistami innych dziedzin, np. kardiologami, endokrynologami czy lekarzami rodzinnymi i POZ itd

Dlaczego należy leczyć depresję?

Do objawów depresji u seniorów mogą dojść także niebezpieczne symptomy fizyczne, takie jak np. duszności, tachykardia, potliwość, zaburzenia snu i rytmu dobowego, co może znacznie wpływać na ich ogólny stan zdrowia. Wielu z nich w trakcie epizodów depresyjnych myśli o tym, że ich życie, a także leczenie innych chorób jest bezsensowne. Zatem brak odpowiedniego leczenia może doprowadzić do zaniechania terapii bardzo poważnych chorób wymagających systematycznej kontroli

Jak zatem wygląda leczenie depresji u seniora cierpiącego na inne choroby współistniejące?

Idealnym rozwiązaniem jest połączenie terapii psychologicznej z farmakologiczną. Wiemy jednak, że obecnie nie zawsze możliwa jest ta pierwsza opcja. Sama mam pod opieką kilkudziesięciu starszych pacjentów, u których prowadzę terapię online, ale nie wszyscy seniorzy mają taką możliwość. Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, to istnieje obecnie na rynku wiele produktów, które są efektywne a jednocześnie pozbawione istotnych objawów ubocznych. Dobór substancji jest zależny od chorób współistniejących, zatem biorąc pod uwagę to, że seniorzy często mają problemy kardiologiczne, lekiem pierwszego wyboru mogłaby być sertralina z grupy SSRI bo jest bezpieczna dla osób zmagających się z chorobami sercowo-naczyniowymi. Z kolei u osoby z cukrzycą, ale raczej bez nadciśnienia można by zastosować duloksetynę z grupy SNRI lub agomelatynę czy wortioksetynę. Natomiast u seniora z depresją i zaburzeniami snu oraz brakiem apetytu skuteczna mogłaby okazać się mirtazapina czy mianseryna. dobór odpowiedniej terapii wymaga zawsze uwzględnienia szeregu okoliczności zdrowotnych i analizy stosowanych leków zatem jest decyzją bardzo indywidualną.

Next article