Home » Ambitne cele, wspólne dobro

Ambitne cele, wspólne dobro

Sukcesy i kolejne zobowiązania

Od początku swojego istnienia Grupa Pernod Ricard kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konsekwentnie i z sukcesem realizuje cele wyznaczone w ramach swojego planu „Mapa Środowiskowa 2020”. W efekcie, w ciągu ostatnich ośmiu lat, 93% zakładów produkcyjnych firmy uzyskało certyfikat ISO 14001, zużycie wody potrzebnej do wyprodukowania jednego litra alkoholu zmniejszyło się o 20%, emisja dwutlenku węgla spadła o 30% na jednostkę produkcji, a ilość odpadów przeznaczonych do składowania zmalała z 10 253 ton do 748 ton. Teraz nadszedł czas na kolejne wyzwania.

Kontynuując swoje działania w trosce o środowisko, Grupa Pernod Ricard ogłosiła na początku kwietnia 8 nowych zobowiązań, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Plan dotyczy czterech obszarów: troski o miejsce pochodzenia, doceniania ludzi, odpowiedzialnej gościnności i wytwarzania w obiegu zamkniętym.

Środowisko i ludzie przede wszystkim

Działania w obszarze troski o miejsce pochodzenia skupiają się na wyzwaniach, jakie stawiają przed nami zmiany klimatu. Firma przykłada też dużą wagę do środowiska pracy i szacunku wobec pracowników, dbając szczególnie o ich różnorodność i równe traktowanie. Kolejnym bardzo istotnym elementem strategii CSR jest powszechne szerzenie wiedzy związanej z odpowiedzialną konsumpcją alkoholu, czego przykładem jest m.in., 10-letnia już, współpraca z Erasmus Student Network w ramach projektu Responsible Party.

Pernod Ricard przykłada ogromną wagę dla poszanowania zasobów naturalnych. W ramach zobowiązania dotyczącego wytwarzania w obiegu zamkniętym, firma znacząco ogranicza wykorzystanie plastiku i konsekwentnie zmniejsza swój ślad węglowy. Jednak jej działania nie ograniczają się do etapu produkcji czy logistyki. Co roku na całym świecie Grupa organizuje całodzienne akcje na rzecz społeczności lokalnych czy ochrony środowiska pod hasłem Responsib’ALL Day, w które są zaangażowani wszyscy pracownicy lokalnych biur i zakładów produkcyjnych.

Polski projekt zero waste

Ponadto, w ramach przyświecającej firmie idei „Convivialité” oraz filozofii zero waste, polski oddział Grupy, Wyborowa Pernod Ricard rozpoczęła projekt #MySmartBar. Jest to pogram edukacyjno-szkoleniowy skierowany do barmanów i konsumentów, w którym nacisk kładzie się na proekologiczne rozwiązania mające korzystny wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie pozwalające redukować koszty działalności barów. Przykładem jest wykorzystywanie w pełni surowców używanych do tworzenia koktajli, czy znalezienie innych zastosowań dla wyrzucanych do tej pory części składników (skórki owocowe, liście, itp.).

 

Więcej na temat nowych inicjatyw oraz globalnych zobowiązań Grupy Pernod Ricard można znaleźć na stronie https://www.pernod-ricard.com/pl-pl/wyborowa/csr/

Next article