Home » onkologia 7 » Immunoterapia nowotworów
onkologia 7

Immunoterapia nowotworów

Jarosław Gośliński
redaktor naczelny portalu www.immuno-onkologia.pl

hoć współczesna medycyna dysponuje wieloma sposobami walki z rakiem, to żadna z procedur nie jest doskonała. W ostatnim czasie pojawiło się „światełko w tunelu”.

Układ odpornościowy pełni w naszym organizmie rolę systemu obronnego przeciwko różnym chorobom. Pomaga on zwalczać nowotwory poprzez działania zmierzające do rozpoznania i zniszczenia zbuntowanych komórek. Czasami zdarza się, że komórki nowotworowe są zdolne zmienić się, aby nie zostać rozpoznane. Nowotwór ucieka spod kontroli układu immunologicznego oszukując i usypiając jego mechanizmy.

Przełom nastąpił kilka lat temu, kiedy wykorzystano w praktyce klinicznej wiedzę dotyczącą punktów kontroli układu immunologicznego. Dzięki odkryciu i wprowadzeniu do praktyki leczniczej nowych cząsteczek w postaci przeciwciał monoklonalnych anty-PD1 (a wcześniej przeciwciał anty-CTLA4 ) możliwe stało się odblokowanie aktywności swoistych limfocytów T w obrębie guza nowotworowego.

W przypadku pewnych wąskich grup pacjentów onkologicznych, immunoterapia działa wręcz spektakularnie, a efekty leczenia utrzymują się przez wiele lat. Obecnie trwają badania kliniczne oceniające skuteczność immunoterapii w wielu różnych typach nowotworów.

Immunoterapia jest stosowana także w Polsce. W 2016 roku Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją dwie cząsteczki immunokompetentne w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych: niwolumab i pembrolizumab. W przypadku innych nowotworów, dostęp do leczenia możliwy jest poprzez udział w badaniach klinicznych.

Więcej o immunoterapii nowotworów na stronie: www.immuno-onkologia.pl.

Next article