Home » Onkologia » Leczenie raka trzustki – jakie są dostępne metody?
Onkologia

Leczenie raka trzustki – jakie są dostępne metody?

Partner wydania:
Partner wydania:

Prof. dr hab. med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz

Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddziałem Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii

Nowotwór trzustki jest szybko postępującą chorobą. Najważniejsze jest wczesne rozpoznanie, które bywa kwestią przypadku. Jak jednak wygląda leczenie w zależności od stopnia zaawansowania? Czy istnieją nowe terapie? Jakie są dostępne metody leczenia raka trzustki?

Wybór metod leczenia chorego na raka trzustki zależy od wielu czynników, w tym od stopnia zaawansowania choroby. Jedyną metodą, dającą szanse wyleczenia jest radykalny zabieg chirurgiczny. W przypadku nowotworów zaawansowanych główną rolę odgrywa chemioterapia, a w niewielkiej części przypadków stosowana jest chemioradioterapia.

Jak postępowanie terapeutyczne różni się przy wczesnym wykryciu? Ilu chorych kwalifikuje się do radykalnego leczenia?

Wykrycie raka trzustki we wczesnym stadium zaawansowania zdarza się bardzo rzadko, bowiem nowotwór ten charakteryzuje się ubogą symptomatologią, a u części chorych przebiega wręcz bezobjawowo, stąd też w 80-90 proc. przypadków rozpoznaje się go w fazie zaawansowanej. Wczesne wykrycia tego nowotworu zdarzają się incydentalnie w trakcie diagnostyki innych schorzeń. W przypadku wczesnego wykrycia nowotworu możliwe jest radykalne leczenie chirurgiczne, polegające na całkowitym wycięciu narządu. Zazwyczaj jest to wycięcie głowy trzustki i dwunastnicy oraz fragmentu żołądka wraz z odźwiernikiem bądź też zabieg zmodyfikowany zezwalający na zachowanie odźwiernika. Nieuzasadnione jest natomiast wykonywanie operacji z zamiarem resekcji niedoszczętnej. W przypadkach guzów nieresekcyjnych wykonuje się zespolenia omijające. Niestety, zabiegi radykalne mogą być wykonane zaledwie u 10-20 proc. chorych.

Jakie są metody leczenia w przypadku nowotworu rozsianego? Jakie są opcje terapeutyczne dla polskich pacjentów?

Rak trzustki jest najczęściej rozpoznawany w stadium zaawansowanym. Wówczas zasadniczą metodą leczenia chorych jest chemioterapia. Nie jest to leczenie wysoce efektywne, jednak przynosi ulgę wielu pacjentom. Początkowo u chorych na raka trzustki stosowano lek 5- fluorouracyl, następnie do terapii wprowadzono gemcytabinę, która przez długi czas była standardem postępowania terapeutycznego. Od kilku lat, u chorych w dobrym stanie ogólnym stosuje się schematy zawierające kilka leków przeciwnowotworowych. Natomiast pacjentom w nieco gorszym stanie ogólnym podaje się chemioterapię gemcytabiną w połączeniu z nowoczesną formułą, znanego wcześniej leku. Taka odmienna postać leku zapewnia jego lepszą penetrację do tkanek i mniejszą toksyczność. 

Które z opcji terapeutycznych mogłyby jeszcze bardziej pomóc chorym z rozsianym rakiem trzustki?

Ok. 40 proc. chorych na rozsianego raka trzustki w Polsce ma szansę na skorzystanie z leku w przypadku, gdy nowotwór przestał reagować na wcześniejsze leczenie. Jest on ujęty w wytycznych europejskich (od 2015 r.) i amerykańskich (od 2018) w przypadku niepowodzenia wcześniejszej chemioterapii, z wykorzystaniem gemcytabiny. Mowa o leku, który nie jest jeszcze refundowany w naszym kraju, jednak pozytywne wyniki badań klinicznych z jego udziałem, sprawiają, że szanse na jego refundacje wydają się duże.

Rak trzustki jest wykrywany corocznie w Polsce u ok. 4 000 pacjentów, z których ok. 700-800 może spełnić kryteria leczenia tym preparatem. Jest to mała grupa chorych, a zatem można by nadać temu preparatowi status „leku sierocego” (ang. orphan drug designation). Warto zaznaczyć, że lek ten stosowany w dobrze dobranej grupie chorych na zaawansowanego raka trzustki wydłuża przeżycie o ok. 75 proc. Oznacza to, że daje pacjentom nadzieję na dłuższe życie.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Servier Polska Sp. z o. o. | PZ210611
Next article