Home » Onkologia » Molekularna diagnostyka HPV zamiast cytologii
Onkologia

Molekularna diagnostyka HPV zamiast cytologii

badanie-ginekolog-kobieta
badanie-ginekolog-kobieta

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Aby zachorowalność, a także umieralność na raka szyjki macicy się zmniejszyły, konieczne jest regularne wykonywanie badań przesiewowych, które mają na celu wykrycie zmian mogących prowadzić do rozwoju raka.

Głównym czynnikiem rozwoju raka szyjki macicy jest przetrwała infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), dlatego konieczna jest profilaktyka wtórna w postaci cytologii i testu DNA HPV. Należy podkreślić, że w wielu krajach ze względu na niewielką czułość klasycznych badań cytologicznych zaprzestano ich stosowania i wdrożono molekularną diagnostykę HPV. Dlaczego warto?

Testy DNA HPV są obiektywne – ich czułość wynosi prawie 100 proc., co oznacza, że wykrywają obecność DNA onkogennych typów HPV. Zaletą diagnostyki molekularnej jest także to, że redukuje liczbę fałszywych wyników, co jest istotnym problemem tradycyjnych badań cytologicznych. W Polsce rekomenduje się wykonanie cytologii raz na trzy lata, co przy fałszywym wyniku przestarzałego badania cytologii konwen­cjonalnej może prowadzić do przeoczenia zmiany nowotworowej i odkrycia jej w zaawansowanym stadium podczas kolejnego badania.

Warto zatem zdecydować się na test połączony, tzw. co-test, któ­ry obejmuje cytologię na podłożu płynnym, oraz test DNA HPV, dzięki czemu kobieta zwiększa szanse na wczesne wykrycie zmian nowotworowych i tym samym mniej inwazyjne leczenie oraz – co najważniejsze – wyleczenie. Podczas tego badania wymaz z szyjki macicy, czyli materiał do badania, pobierany jest w taki sam sposób jak przy tradycyjnym bada­niu cytologicznym.

Istotnym sposobem na wyeliminowanie raka szyjki macicy są szczepienia przeciw HPV. Dowodzą tego wyniki badań w krajach, które je wprowadziły, gdyż wykrywane są tam ewentualne łagodne zmiany nowotworowe, przy czym stanowią niewielki odse­tek. Szczepienia przeciw HPV rekomendowane są u kobiet, które nie rozpoczęły współżycia seksual­nego, jednak ze względu na działanie profilaktyczne można stosować je także w późniejszym wieku. Jed­nak mimo szczepienia należy pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych, ponieważ szczepionki nie zabezpieczają przed wszystkim onkogennymi typami wirusa HPV.

Next article