Home » Onkologia » Trójwymiarowe obrazowanie w medycynie – w czym może pomóc?
onkologia

Trójwymiarowe obrazowanie w medycynie – w czym może pomóc?

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Farmacji, Biotechnologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nieustanny postęp technologiczny, jaki mamy szansę obserwować, sprawia, że innowacje w medycynie stają się coraz bardziej dostępne. Jedną z takich nowości jest obrazowanie w technologii trójwymiarowej, np. guzów nowotworowych lub innych zmian. Jakie korzyści płyną z zastosowania technologii 3D w procesie diagnostyki? W jaki sposób może się ona przysłużyć w ramach planowania operacji?

Na czym polega trójwymiarowe obrazowanie guzów nowotworowych? Kto je przygotowuje?

Trójwymiarowe obrazowanie guzów nowotworowych, ale nie tylko, jest możliwe dzięki zastosowaniu standardowych obrazów radiologicznych, uzyskanych za pomocą rezonansu magnetycznego lub tomografu komputerowego. Obrazy te są następnie przekształcane w certyfikowanym medycznie programie przez lekarzy radiologów, w trójwymiarową wizualizację guza nowotworowego lub innej zmiany.

Dla kogo przeznaczone są wizualizacje 3D?

Według mojej wiedzy wizualizacje 3D wykorzystują przede wszystkim onkolodzy. Potrzebują oni konkretnej informacji na temat objętości guza, którą mogą oszacować właśnie za pomocą trójwymiarowego obrazowania. Obrazy te są wykorzystywane także np. przy ocenie przebiegu naczyń krwionośnych. Wizualizowane są przede wszystkim narządy miąższowe, czyli m.in.: wątroba, płuca, nerki. Metoda ta jest niezwykle pomocna także podczas planowania operacji, pozwala bowiem na dokładne obejrzenie narządów, jeszcze przed samym zabiegiem. Na ogół, w ramach diagnostyki, korzystniejsze jest dysponowanie obrazem 3D. Technologia ta już teraz jest dostępna, jednak nie zawsze jest stosowana. Mam nadzieję, że wraz z dalszym rozwojem cyfrowym medycyny, sytuacja ta w ulegnie poprawie.

W jaki sposób wizualizacje guzów są pomocne dla pacjentów onkologicznych?

Są one bardzo przydatne jako narzędzie służące do zilustrowania pacjentowi, jak wygląda jego guz. Wizualizacja pomaga choremu w zrozumieniu mechanizmu choroby i zobrazowaniu np. przebiegu zaplanowanej operacji.

W jaki sposób trójwymiarowe obrazowanie guzów może być pomocne przy monitorowaniu efektów leczenia?

Myślę, że wraz ze zwiększającą się powszechnością trójwymiarowych wizualizacji, staną się one standardowo stosowanym narzędziem, służącym do monitorowania postępów w leczeniu. Technologia ta daje możliwość uzyskania pełnego obrazu guzów nowotworowych i tym samym wykorzystanie jej jest korzystne na każdym etapie leczenia. Jak na razie specjaliści nadal opierają się głównie na standardowych metodach obrazowych, jednak nieustanny rozwój medycyny sprawia, że innowacyjne technologie coraz śmielej wkraczają także do tej dziedziny.

Next article