Skip to main content
Home » Onkologia » Zadbaj o profilaktykę finansową na wypadek nowotworu
onkologia

Zadbaj o profilaktykę finansową na wypadek nowotworu

Joanna Walczuk

Dyrektorka ds. produktów w Nationale-Nederlanden. Odpowiada za rozwój i zarządzanie portfelem produktowym firmy, strategię produktową oraz innowacje, mając na celu dostarczanie wartościowych rozwiązań ubezpieczeniowych

W obliczu wyzwań, jakie stawiają przed nami statystyki umieralności na raka w Polsce, inwestycja w profilaktykę i kompleksową ochronę zdrowia staje się koniecznością. Zmierzając do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, Nationale-Nederlanden oferuje kompleksowe ubezpieczenia onkologiczne, gwarantujące zarówno szybką diagnostykę w przypadku podejrzenia zachorowania, wypłatę środków finansowych w przypadku potwierdzenia diagnozy jak i wsparcie na etapie leczenia.

Wsparcie na etapie leczenia

Według Krajowego Rejestru Nowotworów, rocznie wykrywanych jest 170 tysięcy nowych przypadków raka. Co drugi Polak obawia się konsekwencji diagnozy, a z depresją boryka się co trzeci pacjent onkologiczny.

Według dostępnych danych mamy do czynienia z opóźnieniami w diagnozowaniu pacjentów oraz ograniczone możliwości skutecznego leczenia. Chorzy potrzebują nowoczesnych form terapii oraz wsparcia na każdym etapie leczenia. Bardzo ważne jest, aby zapewnić pacjentom wysokiej jakości usługi medyczne i wspomagające leczenie.

Ubezpieczenie na wypadek choroby

W trosce o pewną przyszłość warto zainwestować w kompleksowe zabezpieczenie dla siebie i bliskich oraz wsparcie zdrowia pracowników. Pracodawcy mają możliwość poszerzenia pakietu świadczeń socjalnych poprzez wybór grupowego ubezpieczenia onkologicznego od Nationale-Nederlanden.

Indywidualne ubezpieczenia pozwalają na ich dostosowanie do własnych potrzeb i preferencji. Usługa „Dbamy bez granic” z oferty Nationale-Nederlanden, to gwarancja ochrony w przypadku konieczności leczenia za granicą, obejmująca sumę ubezpieczenia do 2 mln euro na łączne świadczenia. Rozwiązanie zapewnia dostęp do międzynarodowych standardów opieki zdrowotnej, obejmując koszty leczenia, konsultacji specjalistycznych i diagnostyki poza granicami kraju.

Wybór usługi „Druga Opinia Medyczna” umożliwia uzyskanie dodatkowej opinii specjalisty w przypadku postawienia diagnozy. Opcja jest szczególnie cenna w sytuacjach, gdy rozpoznanie jest skomplikowane bądź istnieje potrzeba potwierdzenia planu leczenia. Ubezpieczony może uzyskać dostęp do opinii medycznej zarówno z Polski, jak i z zagranicy, co pozwala na bardziej wszechstronne i kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia.

Z kolei usługa „Pakiet Onkolog” zapewnia m.in. szybki dostęp do niezbędnych specjalistów w celu uzyskania i potwierdzenia diagnozy. Ubezpieczony otrzymuje dodatkowo wsparcie konsultanta medycznego, który umawia konsultacje lekarskie u specjalistów w danej dziedzinie, jak również odpowiada na wątpliwości związane z procesem leczenia.

Next article
Home » Onkologia » Zadbaj o profilaktykę finansową na wypadek nowotworu
onkologia

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne orężem w walce z rakiem

Dorota Fal

Doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, lekarka i ekonomistka, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów MBA, sygnowanych przez Fachhochschule Aachen, University of Limerick, Groupe ESC

Szacuje się, że z chorobą nowotworową żyje w Polsce co najmniej 1 mln osób. Włączając opiekunów, problem ten dotyczy grupy około 4 mln Polaków. Nowotwory są też drugą przyczyną zgonów w naszym kraju. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są znaczącym wsparciem w walce z rakiem na wielu poziomach.


Przede wszystkim prewencja

Pierwszym z nich jest prewencja, obejmująca badania przesiewowe i profilaktyczne, dostęp do specjalistów oraz diagnostyki. Ważnym elementem prewencji są też kampanie społeczne i edukacyjne, w które angażują się ubezpieczyciele. Większość wcześnie wykrytych nowotworów to zmiany wyleczalne, z dobrym rokowaniem dla pacjenta. Ubezpieczyciele mają wysoką świadomość, jak ważny jest ten etap walki z chorobą, dlatego oferują pakiety obejmujące szeroki zakres badań profilaktycznych, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, a także wspierają kampanie świadomościowe i prozdrowotne.

Kosztowne leczenie

Ubezpieczenia odgrywają też istotną rolę we wsparciu samego leczenia oraz życia z chorobą nowotworową. Podstawowy zakres opieki medycznej, w tym leczenie i hospitalizacja, to wciąż domena Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane wskazują jednak, że zapewniane przez państwo świadczenia pokrywają tylko część potrzeb pacjentów i ich rodzin, ponieważ sam proces walki z chorobą jest długotrwały i często bardzo kosztowny. Nie wszystkie leki są refundowane, a ich koszt jest często bardzo wysoki. Dodatkowo publiczny ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów suplementów, odżywek oraz konsultacji dietetycznej. Do tego dochodzą koszty transportu oraz zakwaterowania w specjalistycznych ośrodkach. Nierzadko plan terapii obejmuje uzupełniające badania i konsultacje realizowane poza publicznym systemem ochrony zdrowia. Pojawiają się też wydatki związane z zaopatrzeniem medycznym oraz zapewnieniem choremu odpowiedniej opieki. Taka osoba w rodzinie ma również wpływ na domowy budżet, ponieważ często jej najbliżsi muszą zrezygnować z pracy lub ograniczyć aktywność zawodową.

Mówiąc o kosztach leczenia onkologicznego i diagnostyki, trzeba pamiętać również, że zaawansowane i nowoczesne techniki obrazowania nowotworów nie zawsze są refundowane, a ich ceny niebagatelne.

Ubezpieczenia wspierają leczenie

W tym kontekście warto zadbać o prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa koszty dodatkowych badań, wizyt u specjalistów oraz polisę assistance, która refunduje koszty transportu medycznego. Należy też rozważyć ubezpieczenie medyczne, które gwarantuje otrzymanie określonego świadczenia w przypadku zachorowania na nowotwór lub hospitalizacji. Istotna jest przy tym suma ubezpieczenia, więc warto zadbać, aby była ona adekwatna.

W Polsce rocznie na nowotwór umiera około 110 tys. osób. Oprócz oczywistej traumy dla najbliższych, zdarza się, że odchodzi główny żywiciel rodziny. Warto się więc zastanowić, jak finansowo zabezpieczyć rodzinę na wypadek śmierci. Z analiz Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w przypadku śmierci żywiciela rodziny powinno się zapewnić jego bliskim 3-letnie wynagrodzenie zmarłej osoby powiększone o łączną kwotę wszystkich zobowiązań kredytowych. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci powinna sięgać przynajmniej kwoty 320 tys. zł. Oznacza to, że dla przeciętnego Polaka niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia na życie. Ustalenie prawidłowej sumy ubezpieczenia, która zabezpieczy rodzinę w razie śmierci głównego żywiciela, jest oczywiście kwestią indywidualną. Pomoże w tym agent ubezpieczeniowy.

Next article