Home » Serce i krew » Najnowocześniejsze technologie w opiece nad seniorami
serce i krew

Najnowocześniejsze technologie w opiece nad seniorami

nowe technologie
nowe technologie

Dr hab. med. Wojciech Glinkowski

Zakład informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Doskonałości „TeleOrto”, Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu oraz Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia

Rozwój technologii objawia się również w dziedzinie medycyny – zarówno w diagnostyce, terapii, jak i opiece nad pacjentem. Jakiego rodzaju są to rozwiązania? Jakie obszary opieki mogą być ulepszone dzięki użyciu nowoczesnych technologii?

Jest to niezwykle szerokie pytanie, ponieważ zastosowanie najnowocześniejszych technologii dotyczy wszystkich specjalności medycznych. Jeśli jednak chodzi o opiekę nad pacjentami, istnieje wiele rozwiązań wzbogacających nasze możliwości. W tej chwili idą one w kierunku zastosowań w obszarze opieki nad seniorami w domu. Są to takie metody jak np. smart dom, gdzie w przedmiotach codziennego użytku lokalizuje się detektory ruchu, które monitoruje się z zewnątrz. Mniej kosztowne rozwiązania zdalnej opieki to w różnego rodzaju aplikacje oraz urządzenia peryferyjne  – może to być zegarek, wpinka, ale też obecnie testowane są koszulki zawierające układy sensoryczne, które zbierają informacje z całego organizmu, np. sygnał fali tętna, pomiar temperatury ciała, sensor położenia ciała czy też EKG. Najwięcej tego typu sposobów nadzoru nad pacjentem dotyczy funkcji układu sercowo-naczyniowego. Są to także ratujące życie funkcje sygnału SOS, np. w telefonie lub zegarku oraz detektor upadku, dzięki któremu możemy ocenić zdalnie, czy nasz senior się porusza, jak długo znajduje się w nieruchomej pozycji itp.

Jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z nowoczesnych rozwiązań opieki nad pacjentem?

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań zdalnej opieki nad pacjentem jest niezwykle ważne, by jak najszybciej zareagować w niepokojącej sytuacji. Za sprawą wielu z nich możemy uniknąć wielu powikłań u seniora, a nawet uratować mu życie. Jest to kluczowe szczególnie u osób, które zaczynają tracić stuprocentową koordynację ruchową, ale również kontakt z innymi. W tym przypadku niezwykle ważną rolę odgrywają również systemy lokalizacji GPS, gdzie możemy szybko odnaleźć naszego seniora, gdy ten ma problemy z pamięcią. Rozwiązania telemedyczne mają za zadanie utrzymywać sprawność intelektualną seniorów oraz pomagają w utrzymywaniu kontaktów społecznych, co jest szczególnie ważne w dobie izolacji i unieruchomienia pacjenta.

Czy korzystanie z takich rozwiązań może być trudne dla osób starszych?

W każdym rozwiązaniu osoba starsza musi zgodzić się na to, by móc sprawować nad nią swego rodzaju nadzór, ponieważ obejmuje on strefę prywatności seniora. Najważniejszym zadaniem osób wdrażających nowe technologie, z których mają korzystać seniorzy, jest ich jak największe uproszczenie pod względem obsługi. Prowadząc projekty dotyczące rehabilitacji zdalnej zwracaliśmy szczególną uwagę na osoby starsze – ich możliwości percepcji, zalogowania się, używania sprzętów. Dzięki takiemu działaniu odnotowaliśmy szereg korzyści zarówno u pacjentów przed operacjami, jak i w trakcie rekonwalescencji. Dotyczyło to nawet osób po 90 tym roku życia, które radziły sobie samodzielnie z zadaniami rehabilitacji w domu.

W przypadku jakich pacjentów pomoc technologii może okazać się niezbędna?

Tak jak już wspomniałem, są to seniorzy mający problemy z poruszaniem się, samodzielnością, ale również z pamięcią i odnajdywaniem się w przestrzeni. Taka opieka zdalna skierowana jest także do osób unieruchomionych. Jednak tak naprawdę najnowocześniejsze technologie mogą być wprowadzone do życia każdego pacjenta, który tego wymaga.

Next article