Home » Serce i krew » Profilaktyka zdrowotna, badania krwi u mężczyzn
serce i krew

Profilaktyka zdrowotna, badania krwi u mężczyzn

Badania profilaktyczne u mężczyzn powinno rozpocząć się jeszcze przed 40-tym rokiem życia.

Dr n. med. Tomasz Anyszek

Doktor nauk medycznych, internista, specjalista diagnostyki laboratoryjnej i zdrowia publicznego, od 27 lat związany z medycyną laboratoryjną, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i prac poglądowych oraz współautor podręczników akademickich, wykładowca uczelni medycznych.

Badania laboratoryjne odgrywają ogromnie ważną rolę we współczesnej medycynie dostarczając obiektywnych danych wyrażonych jako wartości liczbowe. Badania laboratoryjne wykorzystywane są w procesie oceny stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i monitorowaniu ich leczenia, a także są kluczowym narzędziem w szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej.

Profilaktyka zdrowotna powinna być dostosowana do danej grupy wiekowej i płci pacjenta oraz warunków życia i środowiska, a także do konkretnej populacji. Inne działania podejmowane będą u kobiet i mężczyzn, a także inne w Europie Centralnej, Afryce czy południowej Azji.

Mężczyźni w Polsce narażenia są na ryzyko rozwoju chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca), chorób metabolicznych (np. cukrzyca i hiperlipidemia) oraz chorób nowotworowych (np. rak prostaty, rak jelita grubego, rak płuca). Nie można zapominać także o przewlekłej niewydolności nerek i uszkodzeniu wątroby, które stanowią coraz częściej występujący chociaż niekoniecznie w pełni rozpoznany problem.

Badania profilaktyczne u mężczyzn powinno rozpocząć się jeszcze przed 40-tym rokiem życia. Wprawdzie ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej schorzeń w tym wieku jest stosunkowo niskie, ale ważnym efektem takich badań może być potwierdzenie dobrego stanu zdrowia oraz wyznaczenie punktu odniesienia dla badań wykonywanych w późniejszym wieku. Pamiętajmy, że badania profilaktyczne muszą być powtarzane regularnie, aby w sposób ciągły monitorować ryzyko wystąpienia najczęściej występujących chorób i problemów zdrowotnych.

Podstawowy pakiet badań profilaktycznych dla mężczyzn powinien objąć: badanie morfologii krwi, badanie ogólne moczu, badanie stolca na krew utajoną (ocena ryzyka wystąpienia raka jelita grubego), stężenie glukozy we krwi na czczo (cukrzyca), lipidogram, stężenie kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR (ocena wydolności nerek), enzymy wątrobowe, stężenie kwasu moczowego (ryzyko rozwoju chorób układu krążenia), a u mężczyzn po 40-tym roku życia także oznaczenie PSA (ryzyko raka prostaty). Oprócz badań laboratoryjnych należy także sprawdzić ciśnienie tętnicze krwi oraz masę ciała, najlepiej wyliczając wskaźnik BMI.

Next article