Home » Układ trawienny » NAFLD chorobą cywilizacyjną XXI wieku
układ trawienny

NAFLD chorobą cywilizacyjną XXI wieku

nafld
nafld

NAFLD jest chorobą powszechną, dotycząca około 25 proc. populacji europejskiej. Stłuszczenie wątroby występuje prawie u wszystkich osób otyłych, tzn. ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2, u większości osób z nadwagą (BMI 25-30 kg/m2) oraz u około 60 proc. chorych na cukrzycę typu 2.

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prezes Polskiego Związku Gastroenterologii

W jaki sposób codzienne nawyki żywieniowe wpływają na powstanie niealkoholowego stłuszczenia wątroby?

Niezdrowa dieta i siedzący tryb życia to podstawowe przyczyny stłuszczenia wątroby. Przez niezdrową dietę rozumiemy dietę wysokokaloryczną z dużym udziałem węglowodanów i tłuszczów. Dla wątroby szczególnie niekorzystne są gęste energetycznie produkty wysoko przetworzone, słodycze i napoje słodzone syropem kukurydzianym. Mniej oczywiste są czynniki decydujące o przechodzeniu od tzw. stłuszczenia prostego do zaawansowanych postaci NAFLD, które decydują o przedwczesnej umieralności z powodu niewydolności wątroby lub zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Jakie objawy i badania profilaktyczne wskażą nam pierwsze problemy z funkcjonowaniem wątroby?

Powszechnie dostępnym badaniem, które wskazuje na obecność stłuszczenia wątroby jest ultrasonografia. Wątroba posiada dużą rezerwę czynnościową, dlatego cechy upośledzonych jej funkcji, jak wydłużony czas protrombinowy czy zwiększone stężenie bilirubiny, występują dopiero w stadium marskości wątroby. Tradycyjnie NAFLD uznaje się za chorobę bezobjawową, jednak u wielu pacjentów może ona odpowiadać za przewlekłe zmęczenie, niezdolność do wykonywania czynności wymagających dużego nakładu sił i/lub dyskomfort, a nawet ból odczuwany w prawym podżebrzu.

Nadrzędnym celem w diagnostyce chorych z NAFLD jest identyfikacja chorych zagrożonych progresją włóknienia wątroby. Przy pierwszym kontakcie z pacjentem badaniami pozwalającymi na taką identyfikację są: aktywność aminotransferaz, oznaczenie liczby płytek krwi, stężenia cholesterolu, trójglicerydów i hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Jakie są działania witamin z grupy B, fosfolipidów pod kątem wspomagania procesu regeneracji wątroby?

Aktualnie pierwszoplanowe postępowanie w leczeniu NAFLD przypada modyfikacjom dietetycznym i zmianie stylu życia. Równie ważne jest skuteczne leczenie chorób z kręgu zespołu metabolicznego, niekorzystnie oddziaływujących na przebieg NAFLD, czyli hiperlipidemii, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Preparaty witaminowe, antyoksydacyjne czy preparaty pochodzenia roślinnego mogą być traktowane jako rodzaj terapii wspomagającej inne metody leczenia. W badaniach klinicznych znajduje się wiele leków innowacyjnych, lecz obecnie nieznana jest optymalna terapia farmakologiczna za pomocą jednego preparatu lub kombinacji kilku leków.

Do czego może doprowadzić nieleczenie NAFLD?

U 5-10 proc. osób z NAFLD choroba nie zatrzymuje się na etapie stłuszczenia, lecz towarzyszy jej stan zapalny z tendencją do postępującego włóknienia wątroby. Szacuje się, że u 0,5-1 proc. populacji występuje marskość wątroby, której podłożem jest NAFLD. Liczba takich chorych stale rośnie i w USA choroba ta jest drugą po zakażeniu HCV przyczyną transplantacji wątroby. Stłuszczeniowa wątroba zmienia swój metabolizm, dostarczając organizmowi związki chemiczne mające wpływ na wczesne pojawienie się miażdżycy, a także zmieniające funkcjonowanie komórek. Z tego powodu u chorych z NAFLD obserwuje się zwiększoną umieralność z powodów sercowo-naczyniowych oraz nowotworów przewodu pokarmowego, piersi i narządów rodnych.

WAŻNE!
Cholina działa jako czynnik lipotropowy, czyli zapobiega odkładaniu się tłuszczów i cholesterolu w wątrobie. Usprawnia tym samym procesy detoksykacji, metabolizmu, produkcji żółci. Witamina B2 niweluje negatywne zmiany w wątrobie, wpływa korzystnie na przywróceniu prawidłowego krążenia krwi oraz ograniczenie skutków niedokrwienia wątroby.

Next article