Home » Układ trawienny » Nowa era radioterapii – Elekta Unity – jakie daje możliwości pacjentom?
układ trawienny

Nowa era radioterapii – Elekta Unity – jakie daje możliwości pacjentom?

radioterapia
radioterapia
Tomasz-Iwanicki

Tomasz Iwanicki

Commercial Director PL Elekta sp. z o.o.

Rozwój polskiej radioterapii przez ostatnich 20 lat zapewnił pacjentom dostęp do najlepszych technik leczenia. Mamy wspaniałych, wykwalifikowanych lekarzy. Co jednak mogą zyskać pacjenci, gdy doświadczenie naszych specjalistów połączymy z najnowocześniejszymi metodami radioterapii?


Radioterapia z wykorzystaniem systemu Elekta Unity

Radioterapia jest jednym z narzędzi medycyny personalizowanej. Jest to podejście w medycynie, gdzie na pierwszym miejscu stawia się precyzję oraz selektywne leczenie chorych tkanek. Sprawia ona, że leczenie dopasowuje się indywidualnie do potrzeb chorego z uwzględnieniem wszystkich jego cech i ograniczeń. O krok dalej w personalizacji terapii idzie system Unity. Za pomocą wykorzystania rezonansu magnetycznego, w systemie Unity specjalista radioterapii może jeszcze bardziej szczegółowo i precyzyjnie – niż kilka lat temu – oznaczyć i kontrolować obszar, który chce poddać leczeniu.

Dzięki temu nie napromienia on zbyt dużego obszaru i nie obarcza przy tym organizmu pacjenta. Jest to możliwe, ponieważ technika obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego, który rutynowo stosowany jest jako narzędzie diagnostyczne, wykorzystuje pole o wartości 1,5 T. Ponadto jest to metoda nieinwazyjna i pozwala na rozpoznanie obszarów zmienionych chorobowo i zdrowych oraz wyznaczenie granicy pomiędzy nimi.

Jak system Unity działa w praktyce? Co dokładnie daje pacjentom?

System Unity to połączenie rezonansu magnetycznego i nowoczesnego akceleratora radioterapeutycznego. Za sprawą użycia narzędzi o najwyższej jakości obrazowania, specjalista może na bieżąco dostosowywać dawkę promieniowania w sposób adekwatny do aktualnej anatomii chorego. Oczywiście także z uwzględnieniem położenia obrazowanych narządów i tkanek otaczających obszar leczony. Przez to leczenie będzie bardzo precyzyjnie, oparte na aktualnych danych klinicznych, a ponadto w razie konieczności radioterapeuta ma możliwość jego zmiany.

W wielu przypadkach radioterapia celowana w systemie Unity może skrócić cykl terapii z kilku tygodni, do np. kilku dni, dzięki czemu pacjent oszczędza nie tylko czas, ale wpływa to na jego komfort w trakcie całej terapii. Przyczynia się także do zwiększenia precyzji i jakości terapii, oszczędzając zdrowe tkanki i minimalizując ryzyko efektów ubocznych leczenia. Jest to również niezwykle cenna metoda odciążającą system zdrowia i specjalistów. Dodatkowym atutem jest to, że system Unity pozwala na pełne monitorowanie pacjenta w trakcie leczenia wykorzystując najwyższej jakości metody obrazowania MR.

Co jeszcze warto wiedzieć o systemie Unity?

System Unity rozwija się nie tylko na potrzeby pacjenta i zmiany filozofii leczenia onkologicznego – jego działania są przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby klinicystów. Projekt Unity powstał w wyniku wieloletniej współpracy z Uniwersytetem w Utrechcie. Zaczęło się od precyzyjnego określenia potrzeb doświadczonych klinicystów onkologicznych, którzy stale potrzebują nowych narzędzi oraz wsparcia w swoich badaniach nad nowoczesnymi metodami terapii nowotworów.

Obecnie system Unity wykorzystywany jest w kilkudziesięciu ośrodkach, które są jednymi z najlepszych na całym świecie. Jak dotąd, są to zagraniczne ośrodki onkologiczne, z którymi polscy lekarze współpracują na różnych etapach i w różnym zakresie, natomiast jest on gotowy także na wdrożenie i udostępnienie również w Polsce. Pomysłodawcy oprócz opracowanej technologii umożliwiają specjalistom skorzystanie z wiedzy lekarzy wykorzystujących system Unity w klinikach onkologicznych i naukowych na świecie.

Next article